فضایل حضرت صدیقه طاهره‌(سلام الله علیها) در منابع اهل سنت

همزمان با حوادث سقیفه بنی ساعده،غصب فدک و حق خواهی حضرت زهرا(سلام الله علیها) متن و ترجمه روایاتی که آیت الله مکارم شیرازی در بیان جایگاه و عظمت حضرت زهرا‌(سلام الله علیها) بیان کرده‌اند، از سوی سرویس علمی و فرهنگی مرکز خبر حوزه تقدیم خوانندگان می‌شود.

سؤال: چه فضایلی درباره ی حضرت زهرا(سلام الله علیها) از زبان پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) در کتب اهل سنت نقل شده است؟

جواب: فضایل بیشماری از زبان آن حضرت درباره حضرت زهرا(سلام الله علیها) در منابع اهل سنت روایت شده که ما در این جا به عنوان نمونه به هفده روایت مستند اشاره می‌کنیم:

۱- قال رسول اللّه (صلی الله علیه وآله): إذا کانَ یَوْمُ القیامَةِ نادی مُنادٍ: یا أَهْلَ الجَمْعِ غُضُّوا أَبْصارَکُمْ حَتی تَمُرَّ فاطِمَة[۱]. [پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: زمانی که روز قیامت برپا شود، منادی صدا می‌زند: ای اهل محشر! چشمان خود را ببندید تا فاطمه عبور کند.]

۲- قال رسول اللّه (صلی الله علیه وآله): ما رَضِیْتُ حَتّی رَضِیَتْ فاطِمَة[۲]. [ من جز با خشنودی فاطمه خشنود نخواهم شد.]

۳- قال رسول اللّه (صلی الله علیه وآله): یا عَلِیّ إِنَّ اللّهَ أَمَرَنِی أَنْ أُزَوِّجَکَ فاطِمَة[۳]. [ ای علی! خداوند مرا امر کرده که تورا به همسری فاطمه درآورم.]

۴- قال رسول اللّه (صلی الله علیه وآله): کُلِّ بَنِی أُنثی عصْبَتُهم لأَبیهِمْ ماخَلا وُلْد فاطِمَة[۴]. [ تمام فرزندان یک مادر، به فامیل پدری منتسب هستند، مگر فرزندان فاطمه (که به من منتسب هستند.)]

۵- قال رسول اللّه (صلی الله علیه وآله): أَحَبُّ أَهْلِی إِلیَّ فاطِمَة[۵]. [ فاطمه، محبوبترین فرد خانواده ی من است]

۶- قال رسول اللّه (صلی الله علیه وآله): خَیْرُ نِساءِ العالَمین أَرْبَع: مَرْیَم وَآسیة وَخَدِیجَة وَفاطِمَة[۶]. [برترین زنان عالم چهار نفرند: مریم، آسیه، خدیجه و فاطمه]

۷- قال رسول اللّه (صلی الله علیه وآله): سیّدَةُ نِساءِ أَهْلِ الجَنَّةِ فاطِمَة[۷]. [ فاطمه سرور زنان بهشت است.]

۸- قال رسول اللّه (صلی الله علیه وآله): إذا إشْتَقْتُ إلی ثِمارِ الجنَّةِ قَبَّلتُ فاطِمَة[۸]. [ هرگاه مشتاق میوه‌های بهشت می‌شوم فاطمه را می‌بوسم.]

۹- قال رسول اللّه (صلی الله علیه وآله): أُنْزِلَتْ آیَةُ التطْهِیرِ فِیْ خَمْسَةٍ فِیَّ، وَفِیْ عَلیٍّ وَحَسَنٍ وَحُسَیْنٍ وَفاطِمَة[۹]. [ آیه ی تطهیر در مورد پنج نفر نازل شد: من و فاطمه و علی و حسن و حسین].

۱۰- قال رسول اللّه (صلی الله علیه وآله): أَوَّلُ مَنْ دَخَلَ الجَنَّةَ فاطِمَة[۱۰]. [ اول کسی که داخل بهشت می‌شود فاطمه است].

۱۱- قال رســـول اللّه (صلی الله علیه وآله): إنّ اللّهَ عَزَّوَجَلَّ فَطـــَمَ ابْنَتِی فاطِمَـــة وَوُلدَهـــا وَمَنْ أَحَبًّهُمْ مِنَ النّارِ فَلِذلِکَ سُمّیَتْ فاطِمَة[۱۱]. [خداوند دخترم فاطمه و فرزندانش و هرکس که آنان را دوست داشته باشد را از آتش جهنم جدا ساخته است و برای همین نام او"فاطمه"(جدا شده) است].

۱۲- قال رسول اللّه (صلی الله علیه وآله): فاطِمَة سِیِّدةُ نِساءِ أَهْلِ الجَنِّة[۱۲]. [ فاطمه بانوی زنان اهل بهشت است].

۱۳- قال رسول اللّه (صلی الله علیه وآله): فاطِمَة خُلِقَتْ حورِیَّةٌ فِیْ صورة إنسیّة[۱۳]. [ فاطمه حوریه ای است در صورت انسان].

۱۴- قال رسول اللّه (صلی الله علیه وآله): فاطِمَة بَضْعَةٌ مِنّی یُؤْذیِنی ما آذاها وَیَنَصُبَنی ما أنَصَبَها[۱۴]. [ فاطمه پاره تن من است، آنچه او را اذیت کند مرا اذیت کرده است و آنچه او را به سختی بیندازد مرا به سختی انداخته است].

۱۵- قال رسول اللّه (صلی الله علیه وآله): فاطِمَة أَحَبُّ إِلیَّ مِنْکَ یا عَلِیّ وَأَنْتَ أَعَزُّ عَلَیَّ مِنْها[۱۵]. [ ای علی!‌فاطمه در نزد من محبوبتر است و تو عزیز تر!].

۱۶- قال رسول اللّه (صلی الله علیه وآله): فاطِمَة بَضْعَةٌ مِنّی وَهِیَ قَلْبِیْ وَهِیَ روُحِی التی بَیْنَ جَنْبَیّ[۱۶]. [ فاطمه پاره ای از وجود من، قلب و جان من در کالبد من است].

۱۷- قال رسول اللّه (صلی الله علیه وآله): فاطِمَة سیِّدَةُ نِساءِ أُمَّتِی[۱۷]. [ سرور زنان امت من فاطمه است].

۱۸- قال رسول اللّه (صلی الله علیه وآله): فاطِمَة لَیْسَتْ کَنِساءِ الآدَمیّین[۱۸]. [ همانا فاطمه مانند زنان دیگر نیست].

۱۹- قال رسول اللّه (صلی الله علیه وآله): یا فاطِمَة إِنّ اللّهَ یَغْضِبُ لِغَضَبَکِ[۱۹]. [ ای فاطمه! همانا خداوند به خاطر خشم تو خشمگین می‌شود].

۲۰- قال رسول اللّه (صلی الله علیه وآله): یا فاطِمَة إِنّ اللّهَ غَیْرُ مُعَذِّبِکِ وَلا أَحَدٍ مِنْ وُلْدِکِ[۲۰]. [‌ای فاطمه! خداوند تو و هیچیک از فرزندان تو را عذاب نمی‌کند].

منابع

[۱]. کنز العمّال ج ۱۳ ص ۹۱ و ۹۳/ منتخب کنز العمّال بهامش المسند ج ۵ ص ۹۶/ الصواعق المحرقة ص ۱۹۰/ أسد الغابة ج ۵ ص ۵۲۳/ تذکرة الخواص ص ۲۷۹/ ذخایر العقبی ص ۴۸/ مناقب الإمام علی لابن المغازلی ص ۳۵۶/ نور الأبصار ص ۵۱ و ۵۲/ ینابیع المودّة ج ۲ باب ۵۶ ص ۱۳۶.

[۲]. مناقب الإمام علی لابن المغازلی: ص ۳۴۲.

[۳]. الصواعق المحرقة باب ۱۱ ص ۱۴۲/ ذخایر العقبی ص ۳۰ و ۳۱/ تذکرة الخواص ص ۲۷۶/ مناقب الإمام علی من الریاض النضرة ص۱۴۱/ نور الأبصار ص۵۳.

[۴]. کنز العمّال ج ۱۳ص ۱۰۱/الصواعق المحرقة ص ۱۸۷ و ۱۸۸/ إسعاف الراغبین بهامش نور الأبصار ص۱۴۴.

[۵]. الجامع الصغیر ج ۱ ح ۲۰۳ ص ۳۷/ الصواعق المحرقة ص ۱۹۱/ ینابیع المودّة ج ۲ باب ۵۹ ص ۴۷۹/ کنز العمّال ج ۱۳ ص۹۳.

[۶]. الجامع الصغیر ج ۱ ح ۴۱۱۲ ص ۴۶۹/ الإصابة فی تمییز الصحابة ج ۴ ص ۳۷۸/ البدایة والنهایة ج ۲ ص ۶۰/ ذخایر العقبی ص ۴۴.

[۷]. کنز العمّال ج۱۳ ص۹۴/ صحیح البخاری، کتاب الفضایل، باب مناقب فاطمة/ البدایة والنهایة ج ۲ ص۶۱.

[۸]. نور الأبصار ص ۵۱.

[۹]. إسعاف الراغبین ص ۱۱۶/ صحیح مسلم، کتاب فضایل الصحابة.

[۱۰]. ینابیع المودّة ج۲ ص۳۲۲ باب۵۶.

[۱۱]. کنز العمال ج۶ ص۲۱۹.

[۱۲]. صحیح البخاری ج ۳ کتاب الفضایل باب مناقب فاطِمَة ص ۱۳۷۴/ مستدرک الصحیحین ج ۳ باب مناقب فاطِمَة ص ۱۶۴/ سنن الترمذی ج ۳ ص ۲۲۶/ کنز العمّال ج ۱۳ ص ۹۳/ منتخب کنز العمّال ج ۵ ص ۹۷/ الجامع الصغیر ج ۲ ص ۶۵۴ ح ۵۷۶۰/ سیر أعلام النبلاء ج ۲ ص ۱۲۳/ الصواعق المحرقة ص ۱۸۷ و ۱۹۱/ خصایص الإمام علیّ للنسایی ص ۱۱۸/ ینابیع المودّة ج ۲ ص ۷۹/ الجوهرة فی نسب علیّ وآله ص ۱۷/ البدایة والنهایة ج ۲ ص ۶۰.

[۱۳]. مناقب الإمام علی لابن المغازلی ص ۲۹۶.

[۱۴]. مستدرک الصحیحین ج ۳ ص ۱۷۳/ سنن الترمذی ج ۳ باب فضل فاطِمَة ص۲۴۰/ کنز العمّال ج ۱۳ ص ۹۳/ منتخب کنز العمّال بهامش المسند ج ۵ ص ۹۶/ الصواعق المحرقة الفصل الثالث ص ۱۹۰.

[۱۵]. مجمع الزواید ج ۹ ص ۲۰۲/ الجامع الصغیر ج ۲ ص ۶۵۴ ح ۵۷۶۱/ منتخب کنز العمّال ج ۵ ص ۹۷/ أسد الغابة ج ۵ ص ۵۲۲/ ینابیع المودّة ج ۲ باب ۵۶ ص ۷۹/ الصواعق المحرقة الفصل الثالث ص ۱۹۱.

[۱۶]. نور الأبصار ص ۵۲.

[۱۷]. سیر أعلام النبلاء ج ۲ ص ۱۲۷/صحیح مسلم، کتاب فضایل الصحابة، باب مناقب فاطمة/مجمع الزواید ج ۲ ص ۲۰۱/إسعاف الراغبین ص ۱۸۷.

[۱۸]. مجمع الزواید ج ۹ ص ۲۰۲.

[۱۹]. الصواعق المحرقة ص ۱۷۵/ مستدرک الحاکم، باب مناقب فاطمة / مناقب الإمام علی لابن المغازلی ص ۳۵۱.

[۲۰]. کنز العمّال ج۱۳ ص۹۶/ منتخب کنز العمّال بهامش مسند أحمد ج۵ ص۹۷/ إسعاف الراغبین بهامش نور الأبصار ص۱۱۸.

 شیعه نیوز