فضایل حضرت صدیقه طاهره‌(سلام الله علیها) در منابع اهل سنت

همزمان با حوادث سقیفه بنی ساعده،غصب فدک و حق خواهی حضرت زهرا(س) متن و ترجمه روایاتی که آیت الله مکارم شیرازی در بیان جایگاه و عظمت حضرت زهرا‌(س) بیان کرده‌اند، از سوی سرویس علمی و فرهنگی مرکز خبر حوزه تقدیم خوانندگان می شود.

سؤال: چه فضایلی درباره ی حضرت زهرا(س) از زبان پیامبر اکرم (ص) در کتب اهل سنت نقل شده است؟

جواب: فضایل بیشماری از زبان آن حضرت درباره حضرت زهرا(س) در منابع اهل سنت روایت شده که ما در این جا به عنوان نمونه به هفده روایت مستند اشاره می کنیم:

۱- قال رسول اللّه (صلی الله علیه وآله): إذا کانَ یَوْمُ القیامَةِ نادی مُنادٍ: یا أَهْلَ الجَمْعِ غُضُّوا أَبْصارَکُمْ حَتی تَمُرَّ فاطِمَة[۱]. [پیامبر اکرم(ص) فرمود: زمانی که روز قیامت برپا شود، منادی صدا می زند: ای اهل محشر! چشمان خود را ببندید تا فاطمه عبور کند.]

۲- قال رسول اللّه (صلی الله علیه وآله): ما رَضِیْتُ حَتّی رَضِیَتْ فاطِمَة[۲]. [ من جز با خشنودی فاطمه خشنود نخواهم شد.]

۳- قال رسول اللّه (صلی الله علیه وآله): یا عَلِیّ إِنَّ اللّهَ أَمَرَنِی أَنْ أُزَوِّجَکَ فاطِمَة[۳]. [ ای علی! خداوند مرا امر کرده که تورا به همسری فاطمه درآورم.]

۴- قال رسول اللّه (صلی الله علیه وآله): کُلِّ بَنِی أُنثی عصْبَتُهم لأَبیهِمْ ماخَلا وُلْد فاطِمَة[۴]. [ تمام فرزندان یک مادر، به فامیل پدری منتسب هستند، مگر فرزندان فاطمه (که به من منتسب هستند.)]

۵- قال رسول اللّه (صلی الله علیه وآله): أَحَبُّ أَهْلِی إِلیَّ فاطِمَة[۵]. [ فاطمه، محبوبترین فرد خانواده ی من است]

۶- قال رسول اللّه (صلی الله علیه وآله): خَیْرُ نِساءِ العالَمین أَرْبَع: مَرْیَم وَآسیة وَخَدِیجَة وَفاطِمَة[۶]. [برترین زنان عالم چهار نفرند: مریم، آسیه، خدیجه و فاطمه]

۷- قال رسول اللّه (صلی الله علیه وآله): سیّدَةُ نِساءِ أَهْلِ الجَنَّةِ فاطِمَة[۷]. [ فاطمه سرور زنان بهشت است.]

۸- قال رسول اللّه (صلی الله علیه وآله): إذا إشْتَقْتُ إلی ثِمارِ الجنَّةِ قَبَّلتُ فاطِمَة[۸]. [ هرگاه مشتاق میوه های بهشت می شوم فاطمه را می بوسم.]

۹- قال رسول اللّه (صلی الله علیه وآله): أُنْزِلَتْ آیَةُ التطْهِیرِ فِیْ خَمْسَةٍ فِیَّ، وَفِیْ عَلیٍّ وَحَسَنٍ وَحُسَیْنٍ وَفاطِمَة[۹]. [ آیه ی تطهیر در مورد پنج نفر نازل شد: من و فاطمه و علی و حسن و حسین].

۱۰- قال رسول اللّه (صلی الله علیه وآله): أَوَّلُ مَنْ دَخَلَ الجَنَّةَ فاطِمَة[۱۰]. [ اول کسی که داخل بهشت می شود فاطمه است].

۱۱- قال رســـول اللّه (صلی الله علیه وآله): إنّ اللّهَ عَزَّوَجَلَّ فَطـــَمَ ابْنَتِی فاطِمَـــة وَوُلدَهـــا وَمَنْ أَحَبًّهُمْ مِنَ النّارِ فَلِذلِکَ سُمّیَتْ فاطِمَة[۱۱]. [خداوند دخترم فاطمه و فرزندانش و هرکس که آنان را دوست داشته باشد را از آتش جهنم جدا ساخته است و برای همین نام او"فاطمه"(جدا شده) است].

۱۲- قال رسول اللّه (صلی الله علیه وآله): فاطِمَة سِیِّدةُ نِساءِ أَهْلِ الجَنِّة[۱۲]. [ فاطمه بانوی زنان اهل بهشت است].

۱۳- قال رسول اللّه (صلی الله علیه وآله): فاطِمَة خُلِقَتْ حورِیَّةٌ فِیْ صورة إنسیّة[۱۳]. [ فاطمه حوریه ای است در صورت انسان].

۱۴- قال رسول اللّه (صلی الله علیه وآله): فاطِمَة بَضْعَةٌ مِنّی یُؤْذیِنی ما آذاها وَیَنَصُبَنی ما أنَصَبَها[۱۴]. [ فاطمه پاره تن من است، آنچه او را اذیت کند مرا اذیت کرده است و آنچه او را به سختی بیندازد مرا به سختی انداخته است].

۱۵- قال رسول اللّه (صلی الله علیه وآله): فاطِمَة أَحَبُّ إِلیَّ مِنْکَ یا عَلِیّ وَأَنْتَ أَعَزُّ عَلَیَّ مِنْها[۱۵]. [ ای علی!‌فاطمه در نزد من محبوبتر است و تو عزیز تر!].

۱۶- قال رسول اللّه (صلی الله علیه وآله): فاطِمَة بَضْعَةٌ مِنّی وَهِیَ قَلْبِیْ وَهِیَ روُحِی التی بَیْنَ جَنْبَیّ[۱۶]. [ فاطمه پاره ای از وجود من، قلب و جان من در کالبد من است].

۱۷- قال رسول اللّه (صلی الله علیه وآله): فاطِمَة سیِّدَةُ نِساءِ أُمَّتِی[۱۷]. [ سرور زنان امت من فاطمه است].

۱۸- قال رسول اللّه (صلی الله علیه وآله): فاطِمَة لَیْسَتْ کَنِساءِ الآدَمیّین[۱۸]. [ همانا فاطمه مانند زنان دیگر نیست].

۱۹- قال رسول اللّه (صلی الله علیه وآله): یا فاطِمَة إِنّ اللّهَ یَغْضِبُ لِغَضَبَکِ[۱۹]. [ ای فاطمه! همانا خداوند به خاطر خشم تو خشمگین می شود].

۲۰- قال رسول اللّه (صلی الله علیه وآله): یا فاطِمَة إِنّ اللّهَ غَیْرُ مُعَذِّبِکِ وَلا أَحَدٍ مِنْ وُلْدِکِ[۲۰]. [‌ای فاطمه! خداوند تو و هیچیک از فرزندان تو را عذاب نمی کند].

منابع

[۱]. کنز العمّال ج ۱۳ ص ۹۱ و ۹۳/ منتخب کنز العمّال بهامش المسند ج ۵ ص ۹۶/ الصواعق المحرقة ص ۱۹۰/ أسد الغابة ج ۵ ص ۵۲۳/ تذکرة الخواص ص ۲۷۹/ ذخایر العقبی ص ۴۸/ مناقب الإمام علی لابن المغازلی ص ۳۵۶/ نور الأبصار ص ۵۱ و ۵۲/ ینابیع المودّة ج ۲ باب ۵۶ ص ۱۳۶.

[۲]. مناقب الإمام علی لابن المغازلی: ص ۳۴۲.

[۳]. الصواعق المحرقة باب ۱۱ ص ۱۴۲/ ذخایر العقبی ص ۳۰ و ۳۱/ تذکرة الخواص ص ۲۷۶/ مناقب الإمام علی من الریاض النضرة ص۱۴۱/ نور الأبصار ص۵۳.

[۴]. کنز العمّال ج ۱۳ص ۱۰۱/الصواعق المحرقة ص ۱۸۷ و ۱۸۸/ إسعاف الراغبین بهامش نور الأبصار ص۱۴۴.

[۵]. الجامع الصغیر ج ۱ ح ۲۰۳ ص ۳۷/ الصواعق المحرقة ص ۱۹۱/ ینابیع المودّة ج ۲ باب ۵۹ ص ۴۷۹/ کنز العمّال ج ۱۳ ص۹۳.

[۶]. الجامع الصغیر ج ۱ ح ۴۱۱۲ ص ۴۶۹/ الإصابة فی تمییز الصحابة ج ۴ ص ۳۷۸/ البدایة والنهایة ج ۲ ص ۶۰/ ذخایر العقبی ص ۴۴.

[۷]. کنز العمّال ج۱۳ ص۹۴/ صحیح البخاری، کتاب الفضایل، باب مناقب فاطمة/ البدایة والنهایة ج ۲ ص۶۱.

[۸]. نور الأبصار ص ۵۱.

[۹]. إسعاف الراغبین ص ۱۱۶/ صحیح مسلم، کتاب فضایل الصحابة.

[۱۰]. ینابیع المودّة ج۲ ص۳۲۲ باب۵۶.

[۱۱]. کنز العمال ج۶ ص۲۱۹.

[۱۲]. صحیح البخاری ج ۳ کتاب الفضایل باب مناقب فاطِمَة ص ۱۳۷۴/ مستدرک الصحیحین ج ۳ باب مناقب فاطِمَة ص ۱۶۴/ سنن الترمذی ج ۳ ص ۲۲۶/ کنز العمّال ج ۱۳ ص ۹۳/ منتخب کنز العمّال ج ۵ ص ۹۷/ الجامع الصغیر ج ۲ ص ۶۵۴ ح ۵۷۶۰/ سیر أعلام النبلاء ج ۲ ص ۱۲۳/ الصواعق المحرقة ص ۱۸۷ و ۱۹۱/ خصایص الإمام علیّ للنسایی ص ۱۱۸/ ینابیع المودّة ج ۲ ص ۷۹/ الجوهرة فی نسب علیّ وآله ص ۱۷/ البدایة والنهایة ج ۲ ص ۶۰.

[۱۳]. مناقب الإمام علی لابن المغازلی ص ۲۹۶.

[۱۴]. مستدرک الصحیحین ج ۳ ص ۱۷۳/ سنن الترمذی ج ۳ باب فضل فاطِمَة ص۲۴۰/ کنز العمّال ج ۱۳ ص ۹۳/ منتخب کنز العمّال بهامش المسند ج ۵ ص ۹۶/ الصواعق المحرقة الفصل الثالث ص ۱۹۰.

[۱۵]. مجمع الزواید ج ۹ ص ۲۰۲/ الجامع الصغیر ج ۲ ص ۶۵۴ ح ۵۷۶۱/ منتخب کنز العمّال ج ۵ ص ۹۷/ أسد الغابة ج ۵ ص ۵۲۲/ ینابیع المودّة ج ۲ باب ۵۶ ص ۷۹/ الصواعق المحرقة الفصل الثالث ص ۱۹۱.

[۱۶]. نور الأبصار ص ۵۲.

[۱۷]. سیر أعلام النبلاء ج ۲ ص ۱۲۷/صحیح مسلم، کتاب فضایل الصحابة، باب مناقب فاطمة/مجمع الزواید ج ۲ ص ۲۰۱/إسعاف الراغبین ص ۱۸۷.

[۱۸]. مجمع الزواید ج ۹ ص ۲۰۲.

[۱۹]. الصواعق المحرقة ص ۱۷۵/ مستدرک الحاکم، باب مناقب فاطمة / مناقب الإمام علی لابن المغازلی ص ۳۵۱.

[۲۰]. کنز العمّال ج۱۳ ص۹۶/ منتخب کنز العمّال بهامش مسند أحمد ج۵ ص۹۷/ إسعاف الراغبین بهامش نور الأبصار ص۱۱۸.

 شیعه نیوز