فریاد(مناظره ای در مدینه منوره)

مولف: بحرالعلوم -محمود
ناشر: انتشارات بهار قلوب
مترجم:
نوبت چاپ: اول 1385
تعداد صفحات: 176
قیمت: 10000 ریال
مشخصات ناشر: اصفهان-خ چهارباغ صندوق پستی 154-81395 تلفن6 -2204045