کتاب فریاد (مناظره ای در مدینه منوره)


مولف: بحرالعلوم -محمود
ناشر: انتشارات بهار قلوب
مترجم:
نوبت چاپ: اول ۱۳۸۵
تعداد صفحات: ۱۷۶
قیمت: ۱۰۰۰۰ ریال
مشخصات ناشر: اصفهان-خ چهارباغ صندوق پستی ۱۵۴-۸۱۳۹۵ تلفن۶ -۲۲۰۴۰۴۵