فرزندان آدم و حوا چگونه ازدواج کردند

آیت‌الله العظمی سبحانی در پاسخ به سیوال نحوه ازدواج فرزندان آدم و حوا در حالی که همگی خواهر و برادر بوده‌اند را تشریح کرده‌اند. 
به گزارش خبرگزاری حوزه متن سیوال و پاسخ این مرجع تقلید به شرح ذیل است. 
سیوال: ازدواج فرزندان آدم و حوا چگونه صورت گرفته است؟!، در حالی که همگی خواهر و برادر بودند؟! 
پاسخ: در این مورد در روایات و سخنان دانشمندان پاسخهایی به آن داده شده که در اینجا ـ بدون گزینش ـ مطرح می‌کنیم: 
۱. ازدواج آنها با خودشان انجام گرفته و مجوز آن، ضرورت آغاز آفرینش و نبودن همسری دیگر بوده است. 
۲. خداوند برای هر یک از پسران و دختران، زوجی از فرشتگان آفرید، و اولاد آنها با یکدیگر به صورت پسر عمو و دختر عمو درآمدند و تکثیر نسل صورت گرفت. 
۳. آنها با نسل‌های باقی مانده از انسانهای پیشین ازدواج کرده اند. درست است که شجره انسان کنونی به آدم ابو البشر می‌رسد، ولی آدم، نخستین انسانی نیست که بر این پهنه گام نهاده، بلکه پیش از او انسانهایی در روی زمین زندگی می‌کرده و منقرض شده اند([۱]); چیزی که هست، بقایایی از آنها در روی زمین وجود داشت که به تکثیر نسل کمک کرد. 
چون مسأله مربوط به ما قبل تاریخ می‌باشد اظهار نظر قطعی در باره ی آن بسیار مشکل است.([۲]) 

[۱]. صدوق،خصال، ص۶۳۹.تابناک