فرار خلیفه دوم از جنگ حنین


در روز جنگ حنین لشکر اسلام - که دوازده هزار سرباز داشت - شکست خورد. در میان کسانی که فرار کردند و پشت به جنگ نمودند به گفته بخاری ونقل ابن کثیر عمر بن خطاب بود.

بخاری از ابو قتاده انصاری روایت می‌کند که در جنگ حنین، مسلمانان و از جمله عمر بن خطاب، گریختند. من به عمر گفتم: چرا فرار می‌کنند. عمر گفت: کار خداست ! (۱) 
 

شجاعت عمر کجا بود؟ چرا نجنگید؟ مگر شهادت بالاترین آرمان و هدف یک مسلمان نیست؟ آنهم در رکاب پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم)؟؟

______________________
 

پی نوشت:

(۱)-صحیح البخاری کتاب التفسیر باب قوله تعالی: ویوم حنین إذ أعجبتکم کثرتکم، دلایل الصدق ج ۳ ق ۱ ص ۳۶۲، سیرة المصطفی لهاشم معروف ص ۶۱۸. لم یثبت فی أحد غیر علی علیه السلام: شرح التجرید للقوشجی ص ۴۸۶، دلایل الصدق ج ۲ / ۳۵۷ عنه، نور الابصار للشبلنجی ص ۸۷، و...