فرار به سوی خدا

می‌گویند پسری در خانه خیلی شلوغ‌کاری کرده بود.
همه‌ی اوضاع را به هم ریخته بود.وقتی پدر وارد شد، 
مادر شکایت او را به پدرش کرد.

پدر که خستگی و ناراحتی بیرون را هم داشت، شلاق را برداشت. 
پسر دید امروز اوضاع خیلی بی‌ریخت است، همه‌ی درها هم بسته است.

وقتی پدر شلاق را بالا برد، پسر دید کجا فرار کند؟ 
راه فراری ندارد! خودش را به سینه‌ی پدر چسباند.
شلاق هم در دست پدر شل شد و افتاد.

شما هم هر وقت دیدید اوضاع بی‌ریخت است.
به سوی خدا فرار کنید.

«وَ فِرُّوا إلی الله مِن الله»
از خدا به سوی خدا فرار کنید.

امیرالمؤمنین علیه السّلام 
بحار ج ۲۹ ص ۶۵