مولف: سیدمحمدباقرصدر
ناشر: انتشارات روزبه
مترجم: محمودعابدی
نوبت چاپ: ۱۳۶۰
تعداد صفحات: ۲۰۰
قیمت: ۱۵۰۰ ریال
مشخصات ناشر: مرکز پخش تهران، خ سمیه، واحد کتب بنیاد بعثت


فدک (مشخصات جغرافیایی و سرنوشت تاریخی)تاریخ قیام حضرت زهرا سلام الله علیها(موضع طرفین منازعه، ماجرای سقیفه،...)گوشه هایی از کلام حضرت زهرا سلام ال