فدک ارث نبود!

عدم استفاده درست از واژگان در موارد اختلافی، حل موضوع را با مشکل همراه می‌سازد.

ارث
واضح و روشن است که ارث مالی است که از متوفی به بازماندگان می‌رسد.

حالا اگر متوفی قبل از مرگ و در زمان حیات خود به فرزندش چیزی ببخشد آن ارث محسوب نمی‌شود بلکه مال شخصی آن فرزند به حساب می‌آید.

یعنی پس از مرگ او، فرزندان دیگرش نمی‌توانند از سهم الارث فرزندی که در زمان حیات پدر مالی دریافت کرده، چیزی کم کنند به این بهانه که تو قبلاً چیزی گرفته ای.
و فدک نیز از این قرار است...

فدک ارث نبود.

مالی بود که پیامبر صلی الله علیه و آله در زمان حیاتشان به دخترشان بخشیدند.

در کناب ینابیع المودة(از کتب سنیان)صفحه ی ۴۴۱ آمده است:

زمانی که آیه «وَ آتِ ذَا الْقُرْبی‏ حَقَّه» نازل شد رسول خدا صلی الله علیه و آله فاطمه[سلام الله علیها] را طلبیدند و فدک را به ایشان بخشیدند.

توضیح بیشتر(کلیک)فطرت