فتوای منع تقریب بین مذاهب اسلامی

سوال:
با توجه به آگاهی جنابعالی از تاریخ رافضه (شیعیان) موضع شما در رابطه با اصل تقریب بین اهل سنّت و آنها چیست؟
جواب: 
تقریب بین رافضه و اهل سنّت غیر ممکن است! زیرا عقاید مختلف است، و عقیده اهل سنّت و جماعت توحید خدا و اخلاص در عبادت اوست، و آنها همراه با او احدی را نمی‌پرستند، نه پادشاه مقرب و نه نبی مرسل، و فقط خدای تعالی از اسرار غیب آگاه است، و نیز از عقاید اهل سنّت محبّت نسبت به صحابه رضی الله عنهم و اعتقاد به اینکه آنها بعد از انبیا افضل خلق الله هستند و افضل آنها هم ابوبکر صدیق و سپس عمر و سپس عثمان و سپس علی رضی الله عنهم می‌باشند، امّا رافضه خلاف آن را اعتقاد دارند پس وحدت بین آنها ممکن نیست، همانطور که دوستی بین یهود و نصارا و بت پرستان و اهل سنّت ممکن نمی‌باشد! بر همین اساس تقریب بین رافضه و اهل سنّت به سبب اختلاف عقیده ممکن نیست.

مجموعه فتاوای ابن باز، ج۵-۱۵۶
ترجمه: سلام شیعه
 سایت موسسه تحقیقاتی حضرت ولیعصر (عج)