فاتحان آدم‌پز

یکی از علمای اهل سنت در داستان فتح آندلس نقل می‌کند:

وقتی لشکریان وارد آندلس شدند، وارد یک جزیره‌ای شدند که دسته‌ای به نام فرانین که تربیت بوته‌های انگور را بعهده داشتند در آنجا بودند. فرمانده لشکر اسلامی دستور داد تا سرکرده این فرانین که مسیحی بودند را گرفتند و سرش را بریدند و بدنش را قطعه قطعه کردند و داخل دیگ انداختند و بدنش را پختند و در جایی دیگر انداختند!!!!! ولی وقتی لشکریان اسلام آمدند که سفره پهن کنند، به مردم آنجا اینگونه فهماندند که آن بدن را داخل سفره گذاشته و خوردند. مردم هم در نقاط مختلف شهر پخش شدند و گفتند اینها که به شهر ما حمله کرده‌اند، همه‌شان آدم‌کش و آدم‌خوار هستند. یک وحشت و رعبی در بین مردم ایجاد کردند. (فتوح مصر و اخبارها، ص۳۴۵ و ۳۴۶) 
 

آیا پیامبر اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) همچنین کاری کرد؟ 

آیا این جزء اخلاق اسلامی است که برای ایجاد رعب و وحشت، یک انسان را، ولو اینکه مسیحی باشد، بکشند و سرش را جدا کنند و بدنش را قطعه قطعه کنند و بپزند؟ آیا این مردم، با طیب نفس وارد اسلام می‌شوند؟