غدیر کجاست؟

مولف: محمدباقرانصاری
ناشر: دلیل ما
مترجم:
نوبت چاپ: اول/1383
تعداد صفحات: 88
قیمت: 4500 ریال
مشخصات ناشر: قم خ-معلم معلم 29 پلاک 488 تلفن 7744988


ازجمله مسایل مربوط به غدیرخم منطقه جغرافیایی غدیر است.نویسنده این کتاب تاریخ سرزمین غدیر و موقعیت جغرافیایی آن را در اثر خویش منعکس نموده است.در پایان