مولف: محمدباقر فقیه ایمانی/گزینش و تحقیق سید محمد ابطحی
ناشر: عطر عترت
مترجم:
نوبت چاپ: سوم/۱۴۲۷ه ق
تعداد صفحات: ۶۴
قیمت: ۰ ریال
مشخصات ناشر: ۰۹۱۳۱۰۸۲۶۰۴


این کتاب در سه فصل تدوین و تحقیق شده استفصل اول مطالبی در مورد برتری بیعت با امام زمان علیه السلام را میخوانیم در فصل دوم معنای بیعت، انواع بیعت و