غدیر امسال

غدیر امسال چه کنیم؟چه بگوییم؟چقدر بگوییم؟
اصلا از کجا شروع کنیم؟

پیشنهاد من این است:
از خودمان شروع کنیم.مقابل آیینه بایستیم و یک بار همه چیز را مرور کنیم.

از کجا آمده ام آمدنم بهر چه بود؟همین بیایم و بخورم و بروم؟هرکار دلم خواست بکنم؟
به دریافت‌های ذهنی و فکری خودم و برخی که ظاهرا دانشمند هستند اکتفا کنم؟
همین؟
خالق با من سخنی نداشته است؟چیزی نگفته؟دستوری نداده؟امر ونهیی نکرده؟
آزمایشی برایم قرار نداده؟من را به حال خودم رها کرده و گفته برو خوش باش؟قلب مهربون داشته باش و بعد برو بهشت؟

غدیر راهی است برای پاسخ به تمام این سوالات و هزار سوال دیگر
به این ها جواب بده

حالا به نزد مردم برو و از آن ها هم همین ها را بپرسبه نقل از وبلاگ"من هم شیعه هستم"