عمامه طلبه ها نشانه چیست؟

رضا تاران طلبه وبلاگ نویس در آخرین پست وبلاگ نامه‌های حوزوی نوشت:

عمامه: عمامه پارچه ای نازک به پهنای تقریبا یک متر و طول پنج تا هشت متر است، معمولا جنس آن از پنبه است از این رو بسیار سبک است. عمامه در دو رنگ متداول است: عمامه سیاه ویژه سادات است و عمامه سفید را غیر سیدها بر سر میگذارند. هر طلبه مجاز است پس از سپری کردن مقدمات حوزوی(پایه شش) عمامه بر سر بگذارد. معمولا طلبه‌های جوان و فضلا عمامه‌های کوچک و متوسطی بر سر میگذارند اما علمای بزرگ بعضا عمامه‌های بزرگی استفاده میکنند که ممکن است از نظر ظاهری بر ابهت آنها بیفزاید.

مدل ها: عمامه ها در مدلهای مختلفی بسته میشوند برخی عمامه را ریز چین میبندند که تعدادچینهای زیادی دارد و طبیعتا وقت زیادی را میگیرد شاید نزدیک نیم ساعت، برخی دیگر عمامه را با چینهای بزرگ میبندند که با سرعت میتوان اینکار را انجام داد. طلبه ها مدلهای عمامه را با علما بیشتر میشناسند مثلا مدل عمامه علامه طباطبایی که عمامه بسیار کوچکی بود حتی گفته میشود ایشان برای جلوگیری از اتلاف وقت عمامه خود را دوخته بود و باز و بسته نمیکرد یا مدل عمامه آیت الله وحید که عمامه بسیار بزرگی است که معمولا علمای بزرگ نجف آنگونه عمامه میبندند، برخی از طلبه ها در بستن عمامه از استاد خود تبعیت میکنند.

بستن عمامه: بستن عمامه کمی سخت است و نیاز به تمرین دارد بسیاری از طلبه ها خود نمیتوانند عمامه خود را ببندند از این رو از دوستان خود میخواهند این کار را برای انها انجام دهند. طلبه‌هایی که در بستن عمامه تبحری ندارند در سفرهای تبلیغی عمامه بسته شده یدکی بهمراه دارند تا در صورت که عمامه اصلی باز شد بتوانند از آن استفاده کنند، عمامه پس از بسته شدن و گذاشتن بر سر قالب میگیرد و بسادگی باز نمیشود. طلبه ها برای عمامه خود احترام زیادی میگذارند و معمولا در جالا بلندی آنرا قرار میدهند.

محل خرید: معمولا در قم مغازه‌های متعددی هستند که لباس روحانیت عرضه میکنند و عمامه را میتوان از این فروشگاهها تهیه کرد شاید متری حدود دوهزارو پانصد تومان باشد که شش متر آن پانزده هزارتومان میشود، هر عمامه را میتوان برای چندین سال استفاده کرد. برخی ها تصور میکنند که عمامه توسط نهاد خاصی به طلبه ها داده میشود در صورتی که اینگونه نیست و باید آنرا خرید. جالب است که برخی از علما برای تشویق طلاب به آنها عمامه هدیه میکنند.

انواع عمامه ها:

عمامه تقوا: برخی از کسانی که عمامه بر سرمیگذارند انسانهای بسیار با تقوا و اهل مراعاتی هستند اعمال و رفتار آنها انسان را بیاد خدا میندازد این دسته از علما بدور از هواهای نفسانی زندگی میکنند و هدف اصلی آنها رشد و بالندگی معنوی انسانها است نگاه انها به افراد جامعه بعنوان بندگان خداست که باید با تغافل به عیوب نگاه کرد و مردم را در راه رسیدن به خداوند تشویق کرد، هرچند این دسته از علما از نظر شهرت و دنیا غریبه اند اما میتوان در گوشه ای از شهرها این دسته از علما را یافت و از انها استفاده کرد البته خود این دسته تمایلی برای مطرح شدن و شهرت ندارند.

عمامه علم: برخی نماد علم هستند صاحب این عمامه ها عمری را در مطالعه و درس و تحقیق گذرانده اند و صاحب فکر و اندیشه هستند بزرگترین امتیاز این دسته این است که دنبال حقیقت هستند و مدعی اند که اسلام در پاسخگویی به سوالات تواناست و نباید از پرسشها ترسید که همین سوالات به رشد و شکوفایی تفاسیر دین کمک میکند از این رو اگر با این دسته از عمامه دارن مواجه شدید سعی کنید دیدگاه خود را با خیال راحت مطرح کنید که آنها با فکر و اندیشه شما رفتار منطقی میکنند، یا دیدگاه شما را میپذیرند یا آنکه با استدلال ان را تعدیل یا رد میکنند.

عمامه نان: عده ای از جماعت طلبه و روحانی با لباس روحانیت کاسبی میکنند هرجا لباس بٌرد داشته باشد از عمامه هزینه میکنند و بر سرمیگذارند اگر مجلس متدینین باشد و عمامه احترامی داشته باشد عمامه بر سر است اما هر جا عمامه بخواهد از آنها هزینه بگیرد میدان را خالی میکنند لباس محدودیت‌هایی دارد و نمیتوان براحتی همه جا پوشید بطور خلاصه این دسته از عمامه داران عمامه را ابزار کاسبی قرار داده اند.

عمامه قدرت: امان از این عمامه داران که اگر مواظب نباشی دودمانت را برباد میدهند، این جماعت عمامه را وسیله ای برای کسب قدرت میدانند و دین را وسیله ای برای توجیه کارهای خود، اگر عمامه قدرت با عمامه علم مخلوط شود و عمامه تقوا غایب باشد باید بخدا پناه برد چرا که از مخلوط این دو آدمهایی تولید میشوند که شهوت قدرت و ابزار توجیه علمی دارند و نمیتوان کاری کرد فقط توصیه این است که به این جماعت نزدیک نشوید. 

 شیعه نیوز