علی و فاطمه و فرزندان آنها حجت‌های خدا و در‌های دانش

رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود:

خداوند، علی و همسرش و فرزندانش را حجتهای خویش بر آفریدگانش قرار داده است، آنان در میان امت من درهای دانشند، هرکه به آنان راه یافت به راه راست هدایت یافته است.

(شواهد التنزیل ۱ / ۵۸.)سایت فطرت