مولف: محمودجوهرچی
ناشر: انتشارات رایحه
مترجم:
نوبت چاپ: دوم ۱۳۷۹
تعداد صفحات: ۱۰۴
قیمت: ۴۵۰۰ ریال
مشخصات ناشر: خ ۱۲ فروردین چهار راه روانمهر پلاک ۶۳ ۶۶۴۶۷۴۳۵


علی علیه السلام در قرآن (آیة لیلة المبیت، آیة اطعام، آیة نجوی، آیة خیر البریة، آیة اذن واعیة، آیة هدایت،.......)علی علیه السلام درسنت(بت شکن، محبوب