مولف: محمودجوهرچی
ناشر: انتشارات رایحه
مترجم:
نوبت چاپ: دوم ۱۳۷۹
تعداد صفحات: ۱۰۴
قیمت: ۰ ریال
مشخصات ناشر: خ ۱۲ فروردین چهار راه روانمهر پلاک ۶۳ - ۰۲۱۶۶۴۶۷۴۳۵

 

/


علی علیه السلام در قرآن (آیة لیلة المبیت، آیة اطعام، آیة نجوی، آیة خیر البریة، آیة اذن واعیة، آیة هدایت،.......)علی علیه السلام درسنت(بت شکن، محبوب