برخی از ویژگیهای حضرت علی علیه السلام در گوشه ای از بیانات سعید بن جبیر


- شما را به خدا و رسولش سوگند، آیا آیه تطهیر با این آیاتی که درباره آدم و همسرش فرود آمده قابل مقایسه است؟ آیاتی از قبیل: “اگر به این درخت نزدیک شوید از ستمکاران شوید”، “شیطان آنها را لغزانید”، “شیطان آنها را وسوسه کرد”، “شیطان آنها را با فریب خود فرودآورد”، “شرمگاهشان پدیدار شد”، “مگر شما را از آن باز نداشتم؟!”، “برای آدم آهنگی استوار نیافتیم”، “آدم نافرمانی پروردگار خود کرد و به بیراهه رفت”! آیا این آیات با آیاتی که در سوره دهر (۸ و ۹) در شأن علی و خاندانش - علیهم السلام - وارد شده یکسان است که فرموده: وَ یُطْعِمُونَ الطَّعامَ... “و طعام را با آنکه خود سخت بدان علاقه‏مند (و نیازمند)اند به مسکین و یتیم و اسیر می‏دهند، (گویند:) جز این نیست که ما شما را برای خشنودی خدا اطعام می‏کنیم (منّتی بر شما نداریم) و از شما پاداش و سپاسی چشم نداریم (زیرا که از اجر ما می‏کاهد)”. تازه این سخنان زبان حال آنان بود نه آنکه صریحاً گفته باشند! سعیدبن جبیر گوید: به خدا سوگند، این سخنان را به زبان نگفتند، اما خداوند این را از دل آنان دانست و بدین‏گونه بر آنان ثنا فرستاد”.
 


- از سعیدبن جبیر پرسیدند: آیا مَن عندَه علمُ الکتاب عبداللَّه‏بن سلام است؟ گفت: نه، چگونه می‏تواند او باشد در صورتی که این آیه مکّی است و عبداللَّه‏بن سلام پس از هجرت، در مدینه اسلام آورد؟!

- در حدیث سعیدبن جبیر از ابن‏عباس از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آمده‏است: آگاه باشید که مردانی از امت مرا آورند و آنان را به سوی چپ می‏برند، من گویم: پروردگارا، اینان اصحاب منند! پاسخ آید که تو نمی‏دانی اینان چه حوادثی آفریدند... به من گویند: اینان پس از مفارقت تو پیوسته به پشت برگشتند و از اسلام دست کشیدند.(صحیح مسلم ۸ / ۱۵۷، باب فناء دنیا.) روایات دیگری نیز در این زمینه با الفاظ نزدیک به این وارد است که به جهت رعایت اختصار نیاوردیم.(ر. ک: جامع الاصول ۱۱ / ۱۲۱.)سایت فطرت