علی از زبان علی علیه السلام

مولف: دکتر سید جعفر شهیدی
ناشر: دفتر نشر فرهنگ اسلامی
مترجم:
نوبت چاپ: اول 1376
تعداد صفحات: 207
قیمت: 4000 ریال
مشخصات ناشر: خ فردوسی روبروی فروشگاه شهر و روستا 33112100


زندگانی امیرمومنان علیه السلام