کتاب علی از زبان علی علیه السلام


مولف: دکتر سید جعفر شهیدی
ناشر: دفتر نشر فرهنگ اسلامی
مترجم:
نوبت چاپ: اول ۱۳۷۶
تعداد صفحات: ۲۰۷
قیمت: ۴۰۰۰ ریال
مشخصات ناشر: خ فردوسی روبروی فروشگاه شهر و روستا ۳۳۱۱۲۱۰۰زندگانی امیرمومنان علیه السلام