مولف: حسین غیب غلامی هرساوی
ناشر: انتشارات دلیل
مترجم:
نوبت چاپ: اول
تعداد صفحات: ۸۸
قیمت: ۴۰۰۰ ریال
مشخصات ناشر: خ معلم، معلم ۲۹ پلاک ۴۴۸ تلفن ۷۷۳۳۴۱۳


ریشه انحراف در مسیله استخلافحقیقت استخلاف در کتاب و سنتبطلان شبهات استخلاف