علم غیب

یکی از مشخصات پیامبران و اوصیای آنها علم غیب است، آنان با داشتن چنین سرمایه‏ی عظیمی در هر لحظه افق تابناک معنویت و حقایق ناپیدا را در نظر داشته و به هدایت و تربیت انسانها اقدام می‏کردند و این ویژگی، آنان را در ستیغ بلند عظمت و والایی قرار داده و مسئله اطاعت و پیروی از آنان را کاملا حل کرده است، زیرا هیچکس از امت، همسنگ و همشان آنها نبوده که بتواند خود را در مقابل آنان مطرح کند، امام علی علیه‏السلام چنین می‏فرماید:
«این علم غیب است که جز خداکسی نمی‏داند و جز آن دانشی است که خدا پیامبرش را تعلیم فرمود و آن حضرت به من آموخت و دستور داد که تا سینه‏ام آنرا فراگیرد و مرا فراخواند تا آنرا فراگیرم».[۱]. 
یکی از بارزترین مصادیق علم و آگاهی وصی آشنایی او با کتاب وحی است که همواره از آغاز با آن مانوس بوده و با روح آن آشنا باشد و آن را الهام‏بخش کارهای خود بداند و در بین راه از آن جدا نشود، در نهج‏البلاغه چنین می‏خوانیم: «به درستی کتاب (قرآن) با من است و از آغاز که آن را یافته و با آن مانوس بودم تا امروز از آن جدا نگشته‏ام».[۲]. 
آری، کتاب خدا منبع عظیم علوم الهی است و کسی که محرم آن باشد و تاویل و بطون آن را بداند می‏تواند همه‏ی حقایق را در آینه‏ی وحی بخواند. 
بنابراین در دیدگاه او چیزی نخفی و مشتبه نمی‏ماند تا نیاز به شورو نظرخواهی پیدا کند و بخواهد علم خود را کامل نماید و یا رفع شبهه و اشتباه کند: 
«... پس در این مسئله نیازی به نظر شما (طلحه و زبیر) و جز شما ندارم و هیچ حکمی واقع نمی‏شود که آن را ندانم تا از شما و دیگر برادران مشورت بخواهم».[۳]
از این صریحتر امام علیه‏السلام به وجود علم وسیع و دامه‏دار خود که از تمام شوون حیات و زندگی مردم حکایت می‏کند خبر می‏دهد، به طوری که برای هیچکس جای شبهه باقی نمی‏ماند، مردمی که از آغاز نوجوانی از حضرتش سخن خلافی نشنیده بودند و دوست و دشمن گواه صادق او بودند. 
«به خدا سوگند اگر بخواهم از تمامی کارها و امور شما خبر دهم، می‏توانم...».[۴]

پی نوشت ها
۱) فهذا علم الغیب الذی لا یعلمه احد الا الله و ما سوی ذلک فعلم علمه الله نبیه فعلمییه و دعالی بان یعیه صدری و تضطم علیه جوانحی. (نهج‏البلاغه، خطبه‏ی ۱۲۸).
۲) و ان الکتاب لمعی ما فارقته مذ صحبته. (نهج‏البلاغه، خطبه‏ی ۱۲۲).
۳) فلم احتج فی ذلک الی رایکما و لا رای غیرکما و لا وقع حکم جهلته فاستشیرکما و اخوانی من المسلمین. (نهج‏البلاغه، کلام ۲۰۵).
۴) و الله لو شیت ان اخبر کل رجل منکم بمخرجه و مولجه و جمیع شانه لفعلت. (نهج‏البلاغه، خطبه‏ی ۱۷۵).
 سایت فطرت