مولف: مهدی لطفی
ناشر: موسسه انصاری
مترجم:
نوبت چاپ: دوم زمستان ۱۳۷۹
تعداد صفحات: ۲۷۲
قیمت: ۸۰۰۰ ریال
مشخصات ناشر: ۷۷۳۱۱۳۷-۰۲۵۱


علامه با اثر سترگ خود -الغدیر-به حق از مرزبانان تشیع در عصر کنونی بوده است در این کتاب گوشه هایی از زندگانی آن بزرگوار و نحوه تلاش علمی ایشان جهت دستی