برخی از ویژگیهای حضرت علی علیه السلام در گوشه ای از بیانات جرج جرداق مسیحی

- نویسنده مسیحی عرب جرج جرداق: در نظر من، فرزند ابوطالب نخستین مرد عرب بود که با روح کلی یار و همنشین بود؛ علی شهید عظمت خود شد؛ او در حالی جان سپرد که نماز را در میان دو لب داشت، او با دلی سرشار از عشق خدا درگذشت. هرگز تازیان قدر و مقام راستین وی را نشناختند تا آنکه از همسایگان پارسی آنان مردمی برخاستند که میان گوهر و سنگریزه فرق می‏نهادند.
(صوت العدالة الانسانیة ۵ / ۱۲۲۲.)

- جرج جرداق گوید: علی‏بن ابی‏طالب مسلمان زاده شد، زیرا تولد و بالندگی او از معدن رسول خدا بود و آفرینش و فطرتش از ذات آن حضرت سرچشمه می‏گرفت؛ وانگهی موقعیتی که علی در آن شرایط آنچه را که از روح و حقیقت اسلام در سرشت او نهفته‏بود اظهار نمود نظیر موقعیت دیگران نبود و به موجبات زندگی مربوط نبود، زیرا اسلام علی عمیق‏تر از آن بود که به ضرورتهای ارتباط با موقعیتها وابسته باشد، زیرا اسلام از روح او سرچشمه می‏گرفت همان‏گونه که اشیا از معادن خود و آبها از سرچشمه‏های خود جریان می‏یابند.
(الامام علی صوت العدالة الانسانیة ۱ / ۶۳.)

- جرج جرداق گوید: پس از ضربت خوردن علی علیه السلام طوفان هیجان و شورش از در و دیوار عالم می‏وزید و همه خواهان انتقام بودند مگر چهره گشاده پسر ابی‏طالب که آثاری از انتقام در آن دیده‏نمی‏شد و اشاره به حبس هم نداشت، زیرا همه عیادت‏کنندگان در خانه امام ایستاده و دردمند و گریه‏کنان از خدا می‏خواستند که به امیرمؤمنان رحم آورد و او را شفا بخشد تا درد مردم آرام گیرد، و همگی بر ابن‏ملجم یورش برده و او را دستگیر کرده‏بودند، اما هنگامی که او را خدمت امام آوردند، امام فرمود: غذای خوب به او دهید و بستر نرم برایش بگسترید.
(الامام علی صوت العدالة الانسانیة ۴ / ۱۰۰۴.)

-جرج جرداق گوید: آنان که گفته‏اند: علی با سیاست آشنا نبود می‏خواهند علی معاویه پسر ابی‏سفیان باشد ولی علی جز این نمی‏خواهد که پسر ابوطالب باشد.
(شرح نهج‏البلاغة، مغنیه ۱ / ۲۵۸.) 
و نیز گوید: کسی که در سیاست معاویه عمیق شود او را هول و هراس برمی‏دارد از این همه نیروهای اهریمنی و حیله‏گری که روش او در گرفتن مردم از آنها ترکیب‏یافته بود... روش او عیناً خالص و بی‏کم و کاست روش مجرمانه مکیاولی و قتل و غارت و ایجاد رعب و وحشت بود.
(صوت‏العدالةالانسانیة ۴ / ۷۷۹.) 

و گوید: این از گفته‏های معاویه است که: هر که را همفکر خود ندیدی بکش، و هر که سر به زیر طاعت ما ندارد مالش را تاراج کن.
(صوت‏العدالةالانسانیة ۴ / ۷۷۵.) 
و گوید: پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم راست گفت که فرمود: هنگامی که فرزندان ابوالعاص به سی تن رسند مال خدا را در میان خود بگردانند و بندگان خدا را به بردگی گیرند.
(صوت‏العدالةالانسانیة ۴ / ۷۶۶.) 
و گوید: آری معاویه هیچ بهره‏ای از اسلام نداشت و خود (در عمل) گواه این بود، زیرا وی لباس دیبا می‏پوشید و از جامهای طلا و نقره می‏نوشید تا آنجا که ابودرداء به او اعتراض نموده گفت: من از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شنیدم که “هرکه از ظروف طلا و نقره بنوشد آتش دوزخ در شکمش صدا می‏کند...” معاویه بی‏باکانه گفت: ولی من اشکالی در این کار نمی‏بینم.
(صوت‏العدالةالانسانیة ۴ / ۷۶۶.)سایت فطرت