عشق به افق خورشید

خدایا!

در آشوب و فتنه و بلا، عده ای تو را گم می‌کنند و عده ای تو ر ا پیدا می‌کنند.

ما را از بندگان یابنده خودت قرار ده!

 

خدایا!

در طوفانهای سنگین و بنیان کن،بعضی تو را از دست می‌دهند و برخی تو را به دست می‌آورند.

دست ما را از دست خودت در نیاور و دست و دلمان را از خودت خالی نکن!

 

خدایا!

در هجوم بی امان شداید و سختی ها، گروهی به دامن تو می‌آویزند و گروهی از دامن تو می‌گریزند.

مامن و گریزگاه ما را آغوش مهربان خودت قرار ده.

 

خدایا!

آنان که حقیقت را به مسلخ مصلحت می‌برند، آ نان که دین می‌فروشند و دنیا می‌خرند،آنان که در مرتع حقوق مردم می‌چرند،به کفر از ایمان نزدیکترند.نقاب ایمان را از چهره شان بستان.

خدایا!

به اسیران ستمدیده، عزت و پایمردی و مقاومت و به خاندانشان،شکیب و وقار و شوکت ببخش!

 

ای خدا!

ای خدایی که اسم و رسمت رحمت است.از آنان که رسم تورا با اسم تو سر می‌برند، رحمتت را دریغ کن!

 

خدایا!

به آنان که د رخیام تو، خیال خام خیانت می‌پزند، خفت و خواری هر دو جهان را بچشان.

 

ای خدا!

مگر نه توحید اولین و برترین نعمت و موهبت به خلایق است!؟

مگر نه اینکه تو خود به رسم بنده نوازی، خلایقت را در کوره‌های بلا می‌گدازی، تا با الفبای توحید، آشنایشان سازی؟!

اگر ره آورد امواج بی امان بلا، توحید توست، هزار خیر مقدم به هرچه درد و داغ و بلاست.

 

ای خدا!

اگر که طوفان فتنه، فرو فرستاده توست تا علفهای هرز سرگشتگی را از خاک وجودمان بکند و غبار شرک را از کنام اتکایمان بپراکند، اینک، این جان ما و هجمه طوفان شما.

 

خدایا!

در هجوم بی امان حوادث آخرالزمان، عده ای امان را در آستان بندگان می‌جویند و خانه سامانشان را

برسست ترین گمان بنیان می‌نهند.

عد ای ویران و ویلان می‌شوند و برخی پریشان و سرگردان می‌گردند. و این همه در جستجوی امان به دامان این و آن می‌آویزند.

در این فتنه ها ی گران اما تنها مومنان اند که نشانی دارالامان را می‌دانند و در حریم امن و آغوش گرم تو جاودان می‌مانند.

ما را همواره از مومنان خودت قرار ده.

 

خدایا!

هنگام، هنگامه سرنوشت ساز انتخاب است.

عده ای هر چه جز تورا انتخاب می‌کنند. و بی تردید به سراب می‌رسند.

عده ای تو را و غیر تورا انتخاب می‌کنند. و چون تو از شرک و شراکت بیزاری یقینا به منجلاب می‌رسند.

و عده ای فقط تو را انتخاب می‌کنند. و فقط این گروهند که به زلال حیات بخش آب می‌رسند.

 

خدایا!

ما فقط تو را می‌خواهیم، بی هیچ کم و بیش.

بی هیچ کم.چون کمتر از تو هیچ نیست که اقناعمان کند.

بی هیچ بیش.چون، بیش از تو چیست؟ هیچ نیست.

تو ما را کفایتی!

که خود فرموده ای: ألیس الله بکاف عبده

آیا خدا برای بنده اش کافی نیست!؟

 

سید مهدی شجاعیوبلاگ شخصی سید مهدی شجاعی