مولف: رضا مدنی
ناشر: نشر راه نیکان
مترجم:
نوبت چاپ: اول/۱۳۸۷
تعداد صفحات: ۲۷۲
قیمت: ۳۰۰۰ ریال
مشخصات ناشر: ۶۶۴۹۱۷۴۷ ۶۶۴۶۴۶۰۹


هدف مولف محترم از نگارش این کتاب بررسی و نقد عقاید یکی از فرق صوفیه به نام گنابادیه است اما از این رهگذر به مبانی و اصول تصوف که در بین همه فرق مشترک