اصالت قرآن و عدم اعتقاد به تحریف آن در بین شیعیان

۱-قرآن در میان شیعیان فقط یکی است

((شیعیان گروهی اندک نیستند که در یک روستای دور افتاده زندگی کنند بلکه در اکثر کشورهای اسلامی زندگی می‌کنند. و در بعضی کشورها اکثریت مسلمانان را تشکیل می‌دهند. در میان هزاران مسجد و حسینیه و حوزه علمیه و کتابخانه و خانه‌های صدها میلیون شیعه تنها یک قرآن یافت می‌شود و همین امر گواه آن است که شیعیان اعتقادی به تحریف قرآن ندارند.))

۲-قرآن میزان سنجش معارف تشیع است

((شیعیان به تبعیت از پیامبر و ائمه معصومین معتقدند قرآن به منزله میزان و مقیاس سنجش روایات و جدا کردن روایت صحیح از جعلی است. امام صادق(علیه السلام) از پیامبر اکرم نقل فرمودند: ای مردم هر خبری که از من به شما می‌رسد و موافق کتاب خداست من گفته ام و آنچه به شما می‌رسد و مخالف کتاب خداست من نگفته ام. شیعیان که معتقد به وجود چنین معیاری هستند هرگز نمی‌توانند به تحریف قرآن اعتقاد داشته باشند.))

۳-قرآن دلیل حقانیت مذهب تشیع است

((زیرا بسیاری از آیات آن بر خلافت علی و فرزندانش و شیعیانش دلالت دارد. و دلیل اصالت تشیع است.))

۴-قرآن و اهل بیت دویار جدا نشدنی در مکتب تشیع هستند

((از اساسی ترین اعتقادات شیعیان لزوم تمسک به ثقلین است. که به صورت متواتر و از طریق فزیقین نقل شده است. و قرآن به اهل بیت دعوت می‌کند و اهل بیت به قرآن. و در اعتقاد شیعیان ایندو تا روز قیامت از هم جدا نمی‌شوند.))

۵-تکریم قرآن توسط شیعیان

((در فقه شیعیان و در اعتقاد آنان مس قرآن بدون طهارت و نیز اهانت به آن به هر شکل که باشد مانند قرار دادن آن در جای نامناسب و دراز کردن پاها در برابر آن و.. جایز نیست. و اگر نجاستی با قرآن تماس پیدا کند بر ما واجب است که کتاب الهی را تطهیر کنیم و..))

۶-اهمیت قرآن در تالیفات شیعیان

((شیعیان با آنکه یک پنجم جمعیت مسلمانان را تشکیل می‌دهند یک سوم کل کتابهایی را که پیرامون قرآن تالیف شده است به خود اختصاص داده اند و این نشان دهنده اهمیتی است که به کتاب الهی می‌دهند.))

نویسنده: آقای جعفر سبحانیارسال شده توسط"ققنوس"