در میلاد حضرت علی‏ اکبر(علیه السلام): عجیب بود رابطه‏ ی این پدر و پسر...


 

عجیب بود رابطه میان این پدر و پسر! من گمان نمی‌کنم در تمام عالم میان یک پدر و پسر این همه تعلق این همه عشق این همه انس و این همه ارادت حاکم باشد. من همیشه مبهوت این رابطه‏ ام...

 

گاهی احساس می‏کردم که رابطه"حسین"و"علی اکبر"فقط رابطه یک پدر و پسر نیست رابطه باغبان با زیباترین گل آفرینش است رابطه عاشق و معشوق است رابطه دو انیس و همدل جدایی‏ ناپذیر است...

 

احساس می‌کردم رابطه علی اکبر با حسین فقط رابطه یک پسر با پدر نیست رابطه ماموم و امام است رابطه مُحبُّ و محبوب است و اگر کفر نبود می‌گفتم رابطه عابد و معبود است... نه...چگونه می‌توانم با این زبان الکن به شرح رابطه میان دو اسم اعظم بپردازم

 

بارها در کوچه پس‏ کوچه‏‌های این رابطه گیج و منگ و گم می‌شدم. می‌ماندم که کدام یک از این دو مرادند و کدام یک مرید مراد حسین است یا علی اکبر

 

اگر مراد حسین است ـ که هست ـ پس این نگاه مریدانه او به قامت علی اکبر به راه رفتن او به کردار او و حتی به لغزش مژگان او از کجا آمده است! و اگر محبوب علی اکبر است پس این بال گستردن و سر ساییدن در آستان حسین چگونه است...


 ابنا