مولف: علامه سید مرتضی عسکری
ناشر:
مترجم:
نوبت چاپ: ۱۳۵۲
تعداد صفحات: ۳۱۸
قیمت: ۰ ریال
مشخصات ناشر: مهر استوارقم


بیعت امام علی علیه السلامجنگ جملافسانه عبدالله بن سبا