مولف: محمد جواد تهرانی
ناشر: بنیاد بعثت
مترجم:
نوبت چاپ: هشتم/زمستان ۶۹
تعداد صفحات: ۲۸۰
قیمت: ۰ ریال
مشخصات ناشر: تلفن: ۲۹۳۳۰۲۰ ۰۲۵۱دورنگار: ۲۹۳۴۹۸۰ ۰۲۵۱ پست الکترونیک: bbethat@hotmail.com


اثری ارزشمند از حاج شیخ محمدجواد تهرانی.مطالعه این کتاب به تمامی کسانی که قصد آشنایی با فرقه صوفیه را دارند توصیه میشود.فرهنگ مصطلحات تصوف، پیدایش ت