طلحه باعث رنجش خاطرپیامبر(صلی الله علیه و آله) شد!

طلحه تصمیم داشت بعد از پیامبر،عایشه رابگیرد لیکن خداوند فرمود:این حرف و آرزوی شما درباره ی ازدواج بازنان پیامبر بعد ازاو،درنزد خداوند گناهی بزرگ وعقوبتی سنگین دارد
قوله تعالی:وَمَا کَانَ لَکُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنکِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِکُمْ کَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِیمًا

سوره ی احزاب آیه ی ۵۳
درتفسیرابن عباس امده است:نزلت هذه الآیة فی طلحة بن عبیدالله أراد ان یتزوج بعایشه بعدموت النبی علیه الصلاة والسّلام(ان ذلکم)الّذی قلتم وتمنیتم من تزویج أزواجه بعد موته(کان عندالله عظیما)ذنباً عنده عظیما فی العقوبة
تفسیرابن عباس نقل می‌کند:این آیه درباره ی طلحه نازل شد که تصمیم داشت بعد ازمرگ پیامبر،عایشه رابگیرد لیکن خداوند فرمود:این حرف و آرزوی شما درباره ی ازدواج بازنان پیامبر بعد ازوفات او درنزد خداوند گناهی بزرگ وعقوبتی سنگین دارد
تفسیرابن عباس،سوره ی احزاب صفحه ی ۳۵۶
درتفسیرسمرقندی امده است:وذلک ان طلحة بن عبیدالله قال:لین مات محمّد لاتزجن بعایشه فنزل ((وَمَا کَانَ لَکُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنکِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا))یعنی:ولاتتزوجوا ازواجه من بعد وفاته ابداً
تفسیرسمرقندی نقل می‌کند:طلحه گفت:اگرمحمد بمیرد من عایشه را به زنی میگیرم آنگاه این آیه نازل شد که شما با این نیّت زشت وناپسندتان روح وروان پیامبر را آزار داده و می‌دهید
تفسیرسمرقندی جلد۳صفحه ی ۶۶
درتفسیر فخررازی امده است:قیل سبب نزوله ان بعض الناس قیل هو طلحة بن عبیدالله قال:لین عشت بعد محمد لانکحن عایشه وقد ذکرنا اللفظ العام لا یغیّر معناه سبب النزول فان المراد ان ایذاءالرسول حرام والتعرض لنسایه فی حیاته ایذاءفلایجوز ثم قال:لا بل ذلک غیر جایز مطلقا ثم اکد بقوله(إِنَّ ذَلِکُمْ کَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِیمًا)ای ایذاءالرسول
تفسیر فخررازی نقل می‌کند:سبب نزول این ایه این بود که طلحه گفت:اگر محمد قبل از من بمیرد ومن بعد از او زنده بمانم با عایشه ازدواج می‌کنم…این تصمیم طلحه سبب اذیّت وآزار روحی پیامبر شد واذیت رسول خدا (صلی الله علیه وآله وسلّم)گناهی سنگین وعقوبتی بزرگ درپی دارد
تفسیر فخر رازی جلد۱۳ سوره ی احزاب ایه ی ۵۳
برای رسیدن به نتیجه ی پایانی اسنادی که درگذشته درنظر شما حق جوی گرامی گذاشت بعلاوه ی اسنادی که در اینده دراین مقاله ارائه خواهد شد شخصیت طلحه بن عبیدالله را مشخص ومعلوم میکند
زادالمسیر جلد۶صفحه ی ۵۳
نسخه ی خطی تفسیر قران کریم،تألیف ابوبکر بن عتیق سورابادی، قرن۶سال۵۲۳،صفحه ی ۳۵۰
تفسیر القرآن العظیم،لابن کثیرالدمشقی، جلد۳سوره ی احزاب
حال که اسناد درنظرتان گذاشت سندی را برای خاتمه ی رفتارشناسی طلحه بن عبیدالله می‌آورم که تمام دقّت شما حقجوی گرامی را به آن فرا می‌خوانم
درتفسیر درّالمنثور آمده است:واخرج ابی خاتم وابن مردویه عن ابن عباس(ره)فی قوله ((وَمَا کَانَ لَکُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ …))قال نزلت فی رجل هم ان یتزج بعض نساء النبی (صلی الله علیه وآله وسلّم) بعده قال سفیان:ذکروا انها عایشه(ره)و اخرج ابن مردویة عن ابن عباس(ره)قال:قال رجل لین مات محمد(صلی الله علیه واله وسلم)لا تزوجن عایشه:فانزل الله« وَمَا کَانَ لَکُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ …»
واخرج ابن ابی خاتم عن السدی(ره)قال:بلّغنا ان طلحهة بن عبیدالله قال:ایحجبنامحمد عن بنات عمنا ویتزوج نساینا من بعدنا لین حدث به حدث لتزوجن نساءه من بعده فنزلت هذه الآیة
واخرج عبدالرزاق وعبدبن حمید وابن المنذر عن قتاده(ره)قال:قال طلحة بن عبیدالله:لوقبض النبی (صلی الله علیه وآله وسلّم)تزوجت عایشة (ره)فنزلت« وَمَا کَانَ لَکُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ …»
واخرج ابن سعد عن ابی بکربن محمدبن عمروبن خرم فی قوله«وماکان لکم ان توذوا رسول الله…»
قال:نزلت فی طلحه بن عبیدالله لانه قال:اذا توفی رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلّم)تزوجت عایشه (ره)
تفسیر درالمنثور ضمن نقل تمام اقوال فوق می‌گوید:سدی نقل کرده که طلحه گفت:ایا چنین است که محمد (نزول ایه ی حجاب وپنهان کردن زنانش)مارا ازملاقات وتماس با دختر عموهایمان منع کرده وخودش بعد ازمرگ مازنان ما را به همسری می‌گیرد؟!
همانا اگر حادثه براورخ داد ومرگش فرارسید ماهم حتما زنان اورا به همسری خواهیم گرفت
آنگاه آیه ی فوق نازل شد که شما با این نیّت وحرفتان پیامبر را اذیّت کردید ومرتکب گناه بزرگ شده ومستحقّ عذابی سنگین خواهید بود
تفسیر درالمنثورفی التفسیر الماثور،جلد۶سوره ی احزاب
البته برخی ازمحبّین آل امیه خواستند به نحوی این لکّه ننگ را از دامن طلحه پاک کنند لذا آیه را به «رجل»مردی مجهول وناشناخته نسبت داده اند یعنی خواستند بگویند این طلحه نبوده که چنین نظر زشت وناپسندی درباره ی زنان رسول خدا(صلی الله علیه وآله وسلّم)داشته است بلکه مردی ناشناس ومنافق بوده که این موضوع را مطرح کرده که پیامبر می‌میرد وما زنانش رامی گیریم.«درواقع قبل از مرگ ان حضرت زنانش را بین اصحاب تقسیم می‌کرده که من فلانی را میگیرم وتوفلانی…»
به هرحال برخی ازدوست داران بنی امیه خواستند طلحه را از این طرح شیطانی مبرّا سازندغافل ازاینکه با آب زمزم وکوثرهم پاک نمی‌شود
اما غافل ازاینکه درحدیث دیگری عمربه معرفی طلحه پرداخته است واین موضوع را به او یاداوری کرده است
ان عمر قال لاصحاب الشوری!روحوا الی فلمّا نظر إلیهم قال:قدجاینی کلّ واحد مهنم یهز عفریته یرجوا ان یکون خلیفه.اما انت یا طلحه افلست القایل:ان قبض النبی(صلی الله علیه وآله وسلّم)أنکح ازواجه من بعده؟فما جعل الله محمّدا احق ببنات اعمامنا منا فانزل الله تعالی فیک: «…وَمَا کَانَ لَکُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنکِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا…» سوره ی احزاب ایه ی ۵۳
حسب نقل عمر بن خطاب دراواخر عمر اصحاب را جمع کرد وبه آنان گفت:نفس سرکش توفق طلبی وقدرت خواهی هر یک از شما در این آرزو است که خلیفه شود وامارت مسلمین را برعهده بگیرد
سپس هریک از انان را مخاطب قرار داد وبه شرح ذیل توصیف کرد:
اما تو ای طلحه!(که آرزوی جانشینی پیامبر را درذهن وخیال خود می‌پرورانی)آیا توهمان شخصی نیستی که می‌گفتی اگر پیامبر ازدنیا برودزنانش را می‌گیریم؟وگفتی خداوند محمّد را نسبت به ازدواج دختر عموهای ما مقدّم نداشته یعنی ما نسبت به دخترعموهایمان حق تقدم نداریم؟آنگاه خداوند تبارک وتعالی درباره ی این نیّت زشت وناپسند تو درباره ی زنان پیامبر (صلی الله علیه واله وسلم)این آیه را نازل فرمود«وشما حق ندارید پیامبر خدا را اذیت وازار دهید وبگویید بعد ازمرگش زنانش را به همسری میگریم شما هرگز نمی‌توانید بعد از وفات آن حضرت با زنانش ازدواج کنید.»
شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید جلد۱۲ صفحه ی ۲۵۹
یعنی زنان پیامبرمقام مادری داردند وبرای همیشه ازدواج با آنان حرام است
درضمن دراسنادی که از نظر شما حقجوی گرامی گذشت نام طلحه بن عبدالله درآن ذکر شده است ودیگر نیازی به تطهیر وی بوسیله ی امویان نیست چرا که شخصیت او با آب زمزم وآب کوثر نیز پاک نخواهد شد.ودرضمن برخی نباید کاسه ی داغترازآش باشند چراکه وقتی خلیفه شان عمربن خطاب به این موضوع اقرامینمایددیگرجای هیچ دفاع ازپیروان سقیفه باقی نخواد ماند.

تهیّه وتنظیم:سایت تحقیقاتی اسلام پرسIslam-Press.Net