کتاب طریق وصل


مولف: مسعود راد
ناشر: رادنگار
مترجم:
نوبت چاپ:
تعداد صفحات: ۱۰۰
قیمت: ۶۰۰۰ ریال
مشخصات ناشر:این کتاب مختصر با توجه به روایات و آیات قرآن راههای پیوند با امام عصر علیه السلام را معرفی می نماید و ضرورت ارتباط معنوی با امام عصر علیه السلام را شر