طبق عقیده ی امام احمد آیا جناب بخاری گمراه(تر) بوده است؟!
 

امام احمدبن‌حنبل، قایلین نظریه‌ی تثلیث خلفا(۱) را موصوف به وصف خاصّی کرده. وی چنین گفته‌است:

«هر کس امامت (خلافت) علی را ثابت نداند، از الاغ گمراه‌تر است.(۲) »

و نیز گفته: « هر کس علی‌بن‌ابیطالب را خلیفه‌ی چهارم نداند. با او سخن نگویید و با چنین کسی عقد ازدواج نبندید! (۳) »

بنابراین نظر امام احمد، جناب بخاری که قایل به نظریه‌ی تثلیث است، چه وضعیتی خواهدداشت؟! وی در کتاب ـ الأوسط ـ خود که نام خلفاء و امراء و مدّت حکومت آنان را ذکرکرده نامی از خلافت امیرمؤمنان به‌میان‌نمی‌آورد!
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱- تثلیث خلفا: سه گانه شمردن خلفا«ابوبکر، عمر و عثمان» و به میان نیاوردن نام حضرت علی از جمله ی خلفا

قدح عقیده‌ی تثلیث خلفا توسّط احمدبن‌حنیل
۲-ـ قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: و من لم یربع بعلی رضی الله عنه فی الخلافة فهو أضل من حمار أهله، و مع هذا فلکل خلیفة مرتبة. مجموع الفتاوی (۴/۴۷۹)

۳-ـالمغنی - عبد الله بن قدامه - ج ۷ - ص ۳۷۹
(فصل) فأما أهل البدع فإن أحمد قال... من لم یربع بعلی فی الخلافة فلا تناکحوه ولا تکلموه، قال القاضی والمقلد منهم یصح تزویجه ومن کان داعیة منهم فلا یصح تزویجه