برتری یک عمل از تمام اعمال امت

{در روز ۱۷ شوال در سال ۵ﻫ غزوه خندق (احزاب) و کشته شدن عمروبن عبدود به دست امیرالمومنین علیه السلام به وقوع پیوست، و این جنگ در زمستان به وقوع پیوست.(۱)
وقوع جنگ خندق را بعضی در ۸ ذی القعده (۲) و بعضی در ۱۵ شوال گفته اند،واستبعادی ندارد که شروع جنگ در ۱۵ شوال باشد. 
همچنین به قولی غزوه خندق در سال ۴ﻫ اتفاق افتاده است.(۳)
در این جنگ تعداد مسلمانان ۳۰۰۰ نفر و تعداد شهدای مسلمانان ۶ نفر بود.تعداد کفار ۱۰۰۰۰ نفر بود ولی تعداد مقتولین کفار ذکر نشده است.
در این جنگ مسلمانان داخل مدینه در اطراف شهر خندقی کندند. در اثنای این کار منافقین جسارتها به پیامبر صلی الله علیه وآله نمودندوعمروبن عبدود مبارزه طلبیدولی کسی جرأت نکرد. عمربن خطاب از شجاعتهای عمرو سخن گفت،ودر مردم ایجاد ترس کرد.
عبدالرحمن بن عوف گفت:"اگر عمرو بر ما چیره شود همه ما را خواهد کشت.بهترین راه اینست که محمد را دست بسته تحویل آنها دهیم"!!
در چنین شرایطی پیامبر صلی الله علیه وآله فرمود:آیا دوستی هست که شر این دشمن را کفایت کند؟
آقا و مولایمان اسد الله الغالب علی بن ابی طالب علیه السلام فرمود:من به مبارزه او می‌روم. پیامبر صلی الله علیه وآله سکوت کردند،و تا سه بار این کلام را فرمودند،و هر سه بار امیرالمومنین علیه السلام برای مبارزه اعلام آمادگی نمودند.
آخرالأمرپیامبر صلی الله علیه وآله اجازه فرمودند و امیرالمومنین علیه السلام حرکت فرمودند. 
در این هنگام پیامبر صلی الله علیه وآله فرمود:"برزالایمان کله الی الشرک کله".
بعد از آن که عمروبن عبدود اسلام اختیار نکردودست از جنگ بر نداشت،امیرالمومنین علیه السلام او را به یک ضربت از پای درآورد. در این حال صدای تکبیر مسلمین بلند شد و پیامبرصلی الله علیه وآله فرمود:
"مبارزه علی بن ابی طالب علیه السلام در روز خندق
از اعمال امت من تا روز قیامت افضل است".(۴)}(۵)


(۱):فیض العلام:ص۷۶-۷۷.قلایدالنحور:ج شوال ص۱۰۷.
(۲):کشف الغمه:ج۱ص۱۵۰.الموسوعه الکبری فی غزوات النبی الاعظم صلی الله علیه وآله:ج۳ص۵۸.
(۳):صحیح بخاری:ج۴ص۱۵۰۴.
(۴):کشف الغمه:ج۱ص۱۵۰.بحارالانوار:ج۲۰ص۱۸۶-۲۸۱.
(۵): منبع: کتاب تقویم شیعه/عبدالحسین نیشابوری/قم:انتشارات دلیل ما/چاپ سوم/ص۲۶۵و۲۶۶


 سایت فطرت