صدقه ای برای او

صدقه‌هایی را که در طول هفته داده بود یک جا جمع کرد. 
هر روز صبح و شام صدقه می‌داد. می‌دانست که صدقه ی صبح، مال را ثمر می‌بخشد و بر عمر می‌افزاید و صدقه شب نیز آتش دوزخ را خاموش و گناه عظیم را محو وحساب را سهل می‌کند. 
ولی نیتش از صدقه دادن فراتر از این ها بود. 
صدقه را برای نزدیکی به مولایش می‌داد. چرا که می‌دانست او نیز همچون پدرانش هر صبح و شام بر ظلمی که بر جدش حسین(علیه السلام) وارد شده ندبه می‌کند و اشک خون می‌بارد. 
می دانست مولایش حال عزا دارد... 
این بودکه صباح وشامگاه برای سلامتی آخرین فرزند پاک حبیب الله صدقه می‌داد. امید که دردی از آلام قلب نازنینش اندکی تسکین یابد و دعای خیر حضرتش را نصیب خود نماید...


 والقلم