صحبتهای یک بهایی تازه مسلمان شده

یک بهایی تازه مسلمان شده گفت:علت مسلمان شدنم وجود سوالات بی جواب از تعاریف فرقه بهاییت بود.
به گزارش شیعه نیوز به نقل از قدس، مهناز ریوفی در همایش «جهان بدون صهیونیسم و جهان دربند ادیان ساختگی» با بیان این مطلب، افزود: در دوران کودکی سوالات زیادی از نقاط ضعف و مسائل نامفهوم بهاییت در ذهن من شکل گرفت و باعث شد به دنبال یافتن پاسخ آنها به کتب غیر بهایی مراجعه کنم، همین پیگیری‌ها باعث شد به باطل بودن این دین پی بردم.
وی با بیان اینکه فرقه بهاییت دارای ۱۲ تعلیم اصلی است که اکثر سوالات من نیز از میان همین تعالیم به وجود آمد، افزود: با اینکه یکی از این تعالیم جستجوی حقیقت است، میان بهاییان این گونه نیست و جوانان حتی حق مطالعه کتب غیر بهایی را ندارند.
وی ادامه داد: اصل دین بهایی بر اساس تعالیم برداشت شده از دین اسلام است و در واقع بهاییت با برداشت‌های نادرست از این دین به نفع خود بهاییت را به وجود آورده است. این بهایی تازه مسلمان شده همچنین با بیان اینکه این نوع دین دارای نقاط تاریک و مبهم بسیاری دارد، اظهارداشت: وقتی به دنبال پاسخ سوالات خود گشتم، نقاط تاریک و مجهولات در ذهنم کشف شد و باعث گرویدن من به دین اسلام گردید.
ریوفی در خصوص نقاط مورد حمله بهاییان در اسلام گفت: اعضاء این دین به سمت افراد ساده لوحی می‌روند که اطلاعات کافی در رابطه با دین خود ندارند و با مطرح کردن چند سوال باعث به وجود آمدن اغتشاش در اذهان می‌شوند.
وی با بیان اینکه سومین عضو از بهاییان است که از آن رو گردان شده است، اظهارداشت: اعضاء خانواده من که از فعالان بهایی بودند، مرا طرد کرده‌اند و هیچکدام در این راه پشتیبان من نبودند. ریوفی در رابطه با رفتار بهاییان با وی پس از گرویدن به اسلام گفت: آنها به علت اینکه فکر می‌کنند من تحت شکنجه مسلمانان مجبور به این کار شده‌ام و کتاب‌ها را از روی اجبار به چاپ رسانده ام، تنها از حضور من در جلسات خود جلوگیری می‌کنند.
وی در ادامه بهاییان را به دو گروه تقسیم کرد و گفت: یک عده از آنها از باطل بودن فرقه‌ی بهایی مطلعند و با مخفی کاری دیندارهستند و عده دیگر پیرو دین پدر خود بوده و عاشقانه برای آن کار می‌کنند. وی در رابطه با حمایت‌های استعمار از این فرقه نیز تصریح کرد: اگر به تاریخ بنگریم مشاهده می‌کنیم که بهاییت تحت حمایت‌های استعمار و کشورهای بزرگ به ترقی و رشد رسیده است. این بهایی تازه مسلمان شده افزود: آنها با برگرداندن معانی روایات و احادیث به سمت و سوی دیگر در صدد تخریب دین اسلام و منحرف ساختن جوانان بهایی از تعالیم واقعی هستند.
وی همچنین اظهار داشت: بهاییان تمام پیامبران را قبول دارند، اما معتقدند که تعالیم آنها مربوط به زمان خود بوده و دیگر از نظر ارزش زمانی بی ارزش شده اند و ما نیازمند دین جدیدی هستیم تا بتوانیم زندگی کنیم و آن جز بهاییت نیست. وی اضافه کرد: برخی تعالیم در مدرسه باعث سوال در ذهن بهاییان می‌شود که بهاییت با گذاشتن دوره‌های برگردان تعالیم قرآنی از بروز سوال در ذهن فرزندان خود جلوگیری می‌کند.
ریوفی همچنین در خصوص گسترش بهاییت، اظهارداشت: هیچ روستایی نیست که بهاییان در آن نماینده نداشته باشند، چرا که به صورت گسترده در روی زمین پراکنده شده اند و به دنبال هدف خود که حکومت بر تمام دنیاست تلاش می‌کنند. این بهایی تازه مسلمان شده در پایان به جوانان توصیه کرد: سعی کنید ایمان خود را تقویت کرده و تلاش کنید مانند بهاییان هماهنگ شده و در ترویج و گسترش دین اسلام بکوشیم و این جز از طریق افزایش مطالعات میسر نمی‌شود.


منبع خبر: قدس


 سایت شیعه نیوز