در انوار نعمانیه آمده است: صوفیان نزد امام صادق(علیه السلام) آمدند.سفیان ثوری لباسی پشمینه و زبر به تن کرده و امام لباس نازکی‏ به تن کرده بود. 
سفیان به امام گفت: به درستی که امیرمومنان‏ همیشه لباسهای درشتی به تن می‏کرد. چرا در این روش به او اقتدانمی‏کنی!

امام صادق(علیه السلام) پاسخ داد: امیرمومنان در زمان تنگدستی‏ مسلمانان زندگی می‏کرد. این گشایش که امروز در بین مسلمانان به‏ وجود آمده در آن روز نبوده است. ما قومی هستیم که اگر خدا برماگشایش داد برخود گشایش می‏دهیم و هرگاه برما تنگی گیردبرخودمان چنان کنیم. خداوند دنیا را برای مؤمن آفریده است نه‏ برای کافر; زیرا او ارزشی نزد خداوند ندارد. اگر امیرمومنان‏ علی(علیه السلام) در این زمان به سر می‏ برد هرگز آن لباسهایی که در آن‏ روزگار می‏ پوشید را به تن نمی‏ کرد تا نگویند او ریاکاری می‏کند ولباس شهرت می‏پوشد. امیرمومنان امام و والی مسلمانان بود و بروالی مسلمانان سزاوار نیست که از نظر زندگی و معاش بالاتر ازفقرا باشد.

حضرت علی(علیه السلام) در جواب کسانی که به وی گفتند: تو شب ‏را گرسنه می‏ مانی در حالی که ملک و خلافت از آن تو است; فرمود: بیم آن دارم که سیر شوم در حالی که در «یمامه‏» یک نفر باشد که گرسنه شب را سپری کرده باشد. 

من والی نیستم. خلافت از ما غصب گردیده است. اگر والی بودم دراین جهت‏ به آن حضرت اقتدا می‏ کردم. 
امام صادق(علیه السلام) به سفیان ثوری فرمود: نزدیک من بیا! او پیش حضرت‏ آمد. حضرت پیراهن پشمی و زبر سفیان را کنار زد و پیراهن‏ ابریشمی را که سفیان در زیر لباس‏های خود به تن کرده بود به اونشان داد و آن گاه فرمود: سفیان! نگاه کن که در زیر این‏ پیراهن‏های نازک که به تن دارم چه می‏ بینی سفیان با تعجب دیدکه آن حضرت پیراهن پشمی زبری در زیر لباس‏های خود به تن کرده‏ است. 
امام فرمود: سفیان! این لباس زیرین را برای خدا به تن کرده‏ ام وپیراهن دیگر را جهت اظهار نعمت پروردگار پوشیده‏ ام.(۱) 

در این گفت وگو به نکات فراوان و قابل توجهی می‏ توان دست‏ یافت.امام صادق(علیه السلام) با این که می‏ دانست. وی فردی ریاکار و منحرف است‏ اما در وهله اول خواست تا با دلیل و برهان او را خلع سلاح‏ نماید و سپس او را رسوا گرداند. امام صادق(علیه السلام) با نشان دادن‏ لباس ابریشمی سفیان به دیگران فهماند که لباس‏های پشمینه اوبرای فریب عوام است نه برای خدا.} (۲)
 

(۱) ذرایع البیان ج ۲ ص ۴۸.
(۲) منبع: امام صادق(علیه السلام) و اندیشه‏‌های صوفیان/ محمدجواد طبسی/ماهنامه کوثر/ شماره ۴۰ تیر ۱۳۷۹/مجله‏ ای در زمینه‏‌های عقیدتی فرهنگی تاریخی اجتماعی صاحب امتیاز: آستانه مقدسه حضرت معصومه(سلام الله علیها) 
آدرس: قم - صندوق پستی ۶۹۵۳.۵۸۱۷۳
 سایت فطرت