شیعه یعنی.....
 

امیر مؤمنان علیه السلام پس از روزگاری دراز یکی از شیعیان خود را دید که آثار پیری در او نمایان بود و هنوز تند و چالاک راه می‏رفت.

فرمود:"ای مرد، سنّ تو بالا رفته!"
گفت:"در اطاعت تو ای امیرمؤمنان."

فرمود:"هنوز تند و چالاک هستی!"
گفت:"بر ضد دشمنان تو ای امیرمؤمنان."

فرمود:"هنوز در تو رمقی می‏بینم!"
گفت:"آن هم در اختیار توست ای امیرمؤمنان."


بحارالانوار ۴۲ / ۱۸۶

 سایت فطرت