شیعه علی بن ابیطالب علیه السلام بودن، از دل شروع می‌شود. از عشق و محبت، از دلدادگی و بی قراری. این دلدادگی خارج از عرفِ عقل نیست. معقول است؛ پذیرفتنی است.

کسی که در دل عاشق علی باشد، در رفتارش دیگران را یاد امیرالمؤمنین خواهد انداخت. حالا هرچه این عشق بیشتر، فروتنی، مهربانی، نوع دوستی بیشتر.

عاشق علی مردم آزار نیست. کسی که مردم آزاری می‌کند، باید در ادعایش هم تردید کرد.

کسی که از وجودش شر می‌جوشد و در رفتارش ریا کار است، بعید است نسبت به علی بن ابیطالب محبتی داشته باشد.

کسی که پشت شیشه اتومبیلش نام علی و اولاد علی را نوشته، اما حق مردم را ضایع می‌کند و مانند تافته ای جدابافته در سطح شهر می‌راند و آبروی اهل بیت را می‌برد بعید است که....تحریریه سایت فطرت