شیطان که از نوع جن است و برای چند هزار سال به ظاهر خود را در زمره ملایک جازده بود و عبادت ظاهری خداوند را می‌کرد پس از امتحان سختی که خدا از ملایک انجام داد و دستور داد از من اطاعت کرده و به گِل آدم سجده کنید تمام ملایک که مطیع محض خدابودند سجده کردند به جز ابلیس که ماهیت خود را آشکار کرد و گفت من از جنس آتشم و آدم ازجنس گِل و خاک و من برترم! و پیروی از هوای نفس کرد و از رحمت خدا رانده شد.

در بیشتر جوامع و ادیان شیطان مظهرنافرمانی و گناه و زشتیها وبدیها و شرور است.امّا در برخی از فرقه‌های یهود شیطان پرستی یا عرفان یهود که (کابالا) نام دارد تبلیغ می‌شود.

باید دانست که همواره در وجود انسان مظاهر خدا و شیطان در حال ستیز هستند بستگی به تربیتی که شخص از آن برخوردار است یا نیروهای الهی بر نفس چیره می‌شوندو یا اهریمنی.اگر انسان ها دایماً خودسازی معنوی نداشته باشند گاه نیروهای اهریمنی درونی و هوی ونفس اماره به بدیها بر نیروهای خدا دوست غلبه می‌کنند و انسان از شیاطین پیروی می‌کند به گناه و ظلم و تجاوزبه حقوق دیگران یا ظلم به نفس خود دچار می‌شود.مکاتب شیطان پرستی که ریشه اش صهیونیستی و یهودی است تلاش بر آن دارند که با رمان ها و فیلم ها و تبلیغات و…مردم را به سوی بی خدایی و ضد خدایی و غلبه دادن نیروی‌های اهریمنی بر رحمانی دعوت می‌کنند.

البته هدف گردانندگان پشت صحنه این فرقه ها و مسلک ها اعتراض به وضع موجود و انتقاد منفی و مبارزه حکومت ها و آرمان‌های اخلاقی و دینی است و البته جایگزین کردن افکار و فرهنگ استعمار است.

برای تسلّط بربرمنابع زمینی وانسانی وهمه چیز بشرومسلط شدن بر جهان است.

یکی از روش‌های جذب نیرو و کشاندن جوانان و مردم به سوی ادیان و فرقه‌های جدید و از جمله شیطان پرستی استفاده از هنر ها ونماد‌های شیطانی است.از طریق موسیقی و مدگرایی و سمبل‌های شیطانی روی لباس هاگردن بند و دستبند ساعت انگشتر و لباس‌های و تمام موارد مصرفی زندگی فرهنگ استعماری و شیطانی را رواج داده وتبلیغات زیادی برای استفاده مردم از نماد ها می‌کنند تا به تدریج با تقلید مردم و همانند مردم را همفکر و هم مرام خود سازند.

شیطان پرستان به روش‌های مختلف تبلیغ می‌کنند که ما اکنون در دوران آخر الزمان و غلبه نیروهای شرور شیطانی بر نیروهای خیر و پاکی به سر می‌بریم.

برای مثال پولانسکه در فیلم گابریل تولید سال ۲۰۰۸میلادی به گونه ای وانمود می‌کند که کل زمین را ظلمات و ظلم و تاریکی فراگرفته وخدافرشتگانی را برای نجات زمینیان می‌فرستد ولی آنها هم آلوده می‌شوند وگابریل یا جبرییل از خدا نا امید شده و به آسمان بازمی گردد و نمی‌گذارد فرشتگان دیگربه زمین فرود آیند.این نوع فیلم ها تلقین می‌کند که خدا دیگر مغلوب شده و نیروهای اهریمنی کل زمین را مملو از ظلم می‌کنندپس غلبه و اصالت از آن هاست!

فرقه‌هایی همچون وهابیت بهاییت مسیحیت جدید با رویکرد صهیونیستی بودیسم یوگامدیتیشن و امثال آنها از فرقه‌های نوظهوری هستند که رویکرد منفی و سلبی نسبت به دین دارند دین ستیزی و عقل ستیزی وجه مشترک این فرقه هاست.شستشوی مغزی از راه‌هایی است که در این فرقه‌های مخفی آموزش دادخ می‌شود و تاجایی می‌رسند که اگر نتوانند در هدفشان موفق شوند خودکشی می‌کنند!

ماهیت فرقه ها وعرفان‌های نوظهور:

درعرفان‌های هندی آمریکایی چینی مسیحی یهودی و…

نماد‌های شیطانی و شیطان پرستی وجه مشترک همه آنهاست.

اکثر اینها (انسان محور) یا خود پرستیعنی اصالت را به خود انسان می‌دهند.

تمام آموزه‌های این فرقه ها به خودپرستی برمی گردد و اصالت فرد و انسان مثلاً:خلسه تنهایی تمرکز مدیتیشن و تا حتی خود خدایی بالا می‌رود و خود را خدا می‌داند!

۲-این فرقه ها ضد معادند یا به تناسخ اعتقاد دارند یعنی می‌گویند جسم انسان میمیرد ولی روح زنده مانده و به جسم دیگری وارد شده و همینطورتا ابد تا روح به کمال برسد! و معادشان همین است!

۳-سومین ویژگی این فرقه ها دین ستیز بودن آنهاست و به خصوص با اسلام مبارزه می‌کنند مثل وهابیت که ضد دین است و با کشتارهایش در اسلام هراس ایجاد می‌کند.و نیز(فردمحور) است و یک فرد را تاخدا بالا می‌برد.

۴-فرد را از جامعه جدا می‌کنند با یوگا خلسه مدیتیشن و کسب آرامش فردی و با حیله و نیرنگ‌های شیطانی مغالطه می‌کنند که مگر نماز به انسان آرامش نمی‌دهد یوگا هم آرامش می‌دهد البته شاید به طور موقت هم به آرامش طاهری برسند اما در انزوا درحالیکه اسلام راستین با خدمت و ایثار در جامعه و همدردی با مردم و نیازمندان به آرامش روحی و کمال معنوی می‌رسد.

۵-این فرقه ها عقل ستیزندو لذا زیردستانشان را شستشوی مغزی می‌دهند و کاری می‌کنند که افرادشان چشم وگوش بسته و کورکورانه از مرکز تربیبت آنها اطاعت کند و هرکاری چه خوب و چه بد دستورداد اجرا کنند.

و لذا یکی از نتایج آن داعشی از آب درمی آید که خود را خدا می‌کند تا گروهی را بکشد.

شیطان پرستان شبکه‌های مخفی و جلسات موسیقی راک و متال غربی هر هفته دارند و به افرادشان دستور می‌دهند با لباس‌های مزیّن به نماد‌های شیطانی به رقص و حرکات ناشایست دست بزنند.البته بعضی نوجوانان و جوانان ساده ایرانی هم چون از اهداف پشت پرده شیطان پرستان بی خبرند اما از وضع موجود ناراضی اند آلوده به این فرقه ها می‌شوند.

برخی از اهداف شیطان پرستان ونماد‌های آنان:

-ستاره پنج پر

– عدد۶۶۶

-دومثلث معکوس روی هم (ستاره داوود)

– علامت هیتلر ونازی ها

-صلیب معکوس (ضد مسیحیت)

– دست شیطان

-تک چشم روی رأس مثلث

-جمجمه/شراب/خون/شمع/آتشدان/خالکوبی

بعضی از فیلم‌های خارجی که در آنها نماد شیطان پرستی تبلیغ می‌شود عبارت اند از:

-جن گیر

-ارباب حلقه ها

-فرشتگان وشیاطین

-پناهگاه شیطان

-مرا به جهنم ببر

برخی نماد ها ی شیطانی:

– خالکوبی / مصرف مواد مخدر

-آرایش‌های تند زنانه و مردانه

-شکل آرایشی موها…

 

-نمونه برخی عقاید وفعالیت‌های شیطان پرستی عبارت است از

-ترویج نماد‌های شیطان پرستی

-ترویج موسیقی تند متالیکا

-پارتی‌های شبانه

-اغفال پسران و دختران

-تجاوز وقتل کودکان و نوجوانان و خشونت

-ترویج خشونت و انتقام جویی

-همانند دانستن انسان ها و حیوانات و..

-گناه کردن را مایه خوشبختی می‌دانند

-افراط در آزادی‌های مادی و بی عفتی

یکی از نمونه فرقه‌های نوظهور غربی (یوگا)است.

یوگا یک طریقه معنوی است که ریشه در ادیان هندی داردبا حرکات و تمرینات جسمی همراه است.یوگا مکتبی است که جسم و روح را یک کل فرض می‌کندهم روح و هم جسم را با روش‌های خاص ذهنیفکری وحرکات ثابت جسمی پرورش وتمرکز ذهنی می‌دهد.

/………………………..

جند پیشنهاد:

۱-تأسیس شبکه‌های رادیویی وتلویزیونی ماهواره ای توسط دولت ونهاد ها ومردم با نظارت دولت برای معرّفی فرقه ها ومکاتب قارچی نوظهور وگمراه کننده وارائه اشکالات ریشه ای فکری وفرهنگی آنان ومقایسه با تعالیم مترّقی قرآن واسلام

۲-آموزش جوانان و نوجوانان در دبیرستان هادانشگاه ها و مراکز فرهنگی در مورد ماهیت فرقه‌های شیطان پرستی ونماد‌های آنان ومضرّات این تفکر ها

۳-ارشاد وآگاهی دادن وجلوگیری از اشاعه لباس ها و مدگرایی‌های شیطان پرستان و آنچه به طور علنی غرب پرستی است.

۴-ارائه الگوهای مناسب دین با پوشش خوب پسران و دختران در جامعه و جلوگیری از ورود یا فروش نماد‌های شیطان پرستی…

۵-جلوگیری از نشرکتب و بروشورهای فرقه‌های ضاله و شیطان پرستان و دادن مجوز و تشویق مؤسساتی که با دین فرهنگ‌های بیگانه مقابله می‌کنند.

۶- کشف مراکز آموزشی فرقه‌های ضاله و وهابیت و برخورد اساسیشیعه نیوز