شک خلیفه در پیامبری پیامبر صلی الله علیه و آله

حدیبیه در اصل نام چاه یا درختی بوده که در نزدیکی مکه واقع شده است و در آنجا میان رسول خدا (صلی الله علیه و آله) و کفار قریش صلح نامه ای واقع گردید.
خلاصه ی داستان چنین است که پیامبر (صلی الله علیه و آله) در اول ذیقعده سال ششم با یکهزار وچهارصد نفر که دویست نفر آنها سواره بودند جهت انجام عمره به سوی مکه حرکت نموند.

هنگامی که به حدیبیه رسیدند کفار قریش با تجهیزات جنگی در برابر حضرتش قرار گرفتند و از ورود ایشان به مکه ممانعت نمودند.
در آنجا سخنان بسیاری رد و بدل شد و در نتیجه دشمن با احساس خطر پیشنهاد صلح کرد پیامبر (صلی الله علیه و آله) نیز پذیرفت و مقرر گردید که مسلمانان امسال وارد مکه نشوند و در مقابل در سال بعد به مکه آمده، سه روز خانه خدا در اختیار او و مسلمانان باشد.
بعضی مسلمانان اظهار نارضایتی نمودند و بیش از همه عمربن الخطاب خشمگین گشت. و در همان جا بود که در رسالت حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) اظهار شک و تردید نمود.1
از وی در جریان این صلح نامه چنین نقل شده است:
"من هیچ کجا چون حدیبیه به نبوت محمد [صلی الله علیه وآله]‌شک نکردم"! و بعد ها این را تعریف کرد که"اگر ما صد نفر به مانند رأی من می بودیم هرگز در اسلام داخل نمی شدیم."2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1-مناقب ابن مغازلی-سیره حلبی ج 3ص19-تفسیرالدرالمنثوردر سوره الفتح-شرح نهج البلاغه ابن ا بی الحدیدج1ص61-تاریخ طبری ج2ص78-سیره ابن هشام ج3ص331-تفسیرابن کثیرج4ص196)
2-مغازی واقدی ج2 ص 607