شکافته شدن کعبه برای ولادت علی(علیه السلام) معجزه‏ای جاویدان

خبرگزاری اهل بیت (علیه السلام) ـ ابنا: بنابر منابع اصیل شیعه و سنی امیرالمیمنن علی بن ابی‏طالب (علیه السلام) در ۱۳ رجب سی سال بعد از عام الفیل در شهر مکه و در خانه کعبه به دنیا آمد.

مورخان عرب نوشته‏اند که وقتی «فاطمه بنت اسد» مادر علی (علیه السلام) دچار درد زایمان شد به کنار خانه کعبه رفت و اینگونه مناجات کرد: «پروردگارا! من به تو و به همه پیمبران و کتاب‏هایی که ‏از سوی تو آمده است ایمان دارم و گفتار جدم ابراهیم خلیل که این خانه را بنا کرد را تصدیق می‏کنم. پروردگارا! به حق همان کسی که ‏این خانه را بنا نمود و به حق این نوزادی که در شکم من است ‏ولادت او را بر من آسان گردان».

به دنبال این دعا بود که ناگهان خانه کعبه ‏شکافته شد و فاطمه به داخل خانه رفت و از دیدگاه حاضران و زوار پنهان گردید و دیوار خانه نیز مانند اول به هم پیوست. مردم که هراسان شده بودند خواستند قفل در را باز کنند ولی در باز نشد و دانستند که سری‏در این کار هست و این ماجرا از جانب خدای تعالی است.

محلی که برای مادر امیرالمیمنین (علیه السلام) شکافته شد اکنون"مستجار"نامیده می‏شود و چسبیده به"رکن یمانی"است.

از آن زمان بیش از ۱۴۴۰ سال می‏گذرد. با اینکه در این مدت مدید خانه کعبه بارها و بارها تعمیر و حتی از نو بازسازی شده است اما هر بار پس از تعمیر نوسازی و حتی تعویض سنگ‏ها دوباره محل شکافته شدن ظاهر می‏گردد.

 

نمای نزدیک از شکاف دیوار که تعمیر شده است:

عکس دیگری از محل شکاف که در تعمیری دیگر مرمت شده است:

مقایسه عکسهای زیر با عکسهای بالا نشاندهنده تعمیرات متعدد در سالهای مختلف است:

تصاویر نزدیکی از محل شکاف که تلاش شده است با میخهای بلند و بست فلزی متصل و مهار شود:

عکس ها: سایت سیزده رجبابنا