چرا علی(علیه السلام) در شورای ۶ نفره انتخاب عثمان شرکت کرد؟

امام علی(علیه السلام) خود در این رابطه به عموی خویش(عباس) فرمودند:

ای عمو آیا نشنیدی که بر منبر(عمر) چنین گفت:خداوند نبوت و خلافت را برای این خاندان (بنی هاشم) جمع نکرده است؟

پس خواستم با زبان خویش،خودش را تکذیب کند.

در نتیجه مردم بدانند که سخن دیروزش (روز تشکیل سقیفه) دروغ و باطل بود و ما برای خلافت شایستگی داریم.

علل الشرایع ج۱/ص۲۰۳/باب۱۳۴/ح ۲۰۳کتاب پیمان و پایداری