شنبه ماهی نگیر

این دستور خدا بود. برای خدا فرقی نمی‌کرد که کسی عمل کند یا نکند. ظاهراً منطقی و عقلی هم نبود. وقتی خدا فرموده است کاری را نکنید نباید کرد.
امتحان و آزمایش یعنی همین. یعنی امری بر تو وارد می‌شود که نه به مذاقت خوش می‌آید و نه دلیلش به عقلت قد می‌دهد.

خدا به بنی اسراییل فرمود: 
شنبه ماهی نگیرید.

اما از آن جا که آن ها بنی اسراییل بودند -دقیقاً مثل ما-
و قسم خورده بودند هرچه خدا گفت عمل نکنند -دقیقاً مثل ما-
حیله ها به کار بستند -دقیقاً مثل ما-
توجیه پشت توجیه آوردند -دقیقاً مثل ما-
و گفتند چون ما خودمان عقل داریم-دقیقاً مثل ما-
بنابر این روز شنبه بیشتر از هر روز دیگری ماهی گرفتند.

دقیقاً مثل ما!!

لازم به ذکر است خداوند آنان را به بوزینه مبدل ساخت، مگر آنان را که مطیع امر خدا بودند

وَ سْیَلْهُمْ عَنِ الْقَرْیَةِ الَّتی‏ کانَتْ حاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ یَعْدُونَ فِی السَّبْتِ إِذْ تَأْتیهِمْ حیتانُهُمْ یَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعاً وَ یَوْمَ لا یَسْبِتُونَ لا تَأْتیهِمْ کَذلِکَ نَبْلُوهُمْ بِما کانُوا یَفْسُقُون‏

و از آنها درباره (سرگذشت) شهری که در ساحل دریا بود بپرس! زمانی که آنها در روزهای شنبه، تجاوز (و نافرمانی) خدا می‏کردند همان هنگام که ماهیانشان، روز شنبه (بر سطح آب) آشکار می‏شدند امّا در غیر روز شنبه، به سراغ آنها نمی‏آمدند این چنین آنها را به چیزی آزمایش کردیم که نافرمانی می‏کردند!
(الاعراف ۱۶۳)فطرت