شمشیر برهنه ی خدا
برادران سنی مذهب به خالد بن ولید می‌گویند: شمشیر برهنه ی خدا.

از جمله سلحشوری‌های شمشیر برهنه ی خدا در نقل فردی به نام سالم است که از قول پدرش می‌گوید:

پیامبر صلی الله علیه و آله خالد ابن ولید را به سوی قبیله بنی جذیمه فرستاد و آنها را به اسلام دعوت کرد. آنان نمی‌توانستند درست کلمه (اسلام آوردیم)را تلفظ کنند، لذا به جای آن شروع کردند به گفتن (صبأنا صبأنا). خالد شروع کرد به کشتن و اسیر کردن آنها، و هر اسیری از آن ها را به یکی از ما داد تا اینکه روزی خالد دستور داد تا هر کس اسیر خود را به قتل برساند گفتم: به خدا سوگند! من اسیرم را نمی‌کشم و نیز نباید هیچ یک از اصحاب هم اسیرش را به قتل رساند تا این که بر پیامبر صلی الله علیه و آله وارد شده و جریان را به او رساندیم. حضرت در آن هنگام دست‌های خود را بالا برده و به خدا عرض کرد: بار خدایا من از آنچه خالد انجام داده به تو پناه می‌برم. و این جمله را دو بار تکرار کرد.

(صحیح بخاری، ج۴، ص۱۵۷۷ و ج۳ ص ۱۱۵۷، ح ۴۰۸۴.)فطرت