شرط ورود به اهل تسنن!!

مسلم بن حجاج نیشابوری در صحیح خود چنین می‌گوید: قال عَلِیٌّ وَالَّذِی فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ إنه لَعَهْدُ النبی الْأُمِّیِّ صلی الله علیه وسلم إلی أَنْ لَا یُحِبَّنِی إلا مُؤْمِنٌ ولا یُبْغِضَنِی إلا مُنَافِقٌ. علی علیه السلام می‌فرماید: قسم به خدایی که دانه را شکافت و جانداران را آفرید این عهدی است که پیامبر با من فرمود: دوست نمی‌دارد تو را جز مومن و دشمن نمی‌دارد تو را جز منافق. (صحیح مسلم، ج ۱ ص ۸۶ رقم ۷۸، اسم المؤلف: مسلم بن الحجاج أبو الحسین القشیری النیسابوری الوفاة: ۲۶۱، دار النشر: دار إحیاء التراث العربی - بیروت، تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقی) 
با اینکه این روایت مقبول همه مذاهب اهل تسنن می‌باشد ولی گویا در این میان افراد و یا مذاهبی هستند که خود را ملزم به این امر نمی‌دانند بلکه خلاف آن را شرط تسنن می‌دانند!نمونه‌های زیادی در کتب اهل تسنن وجود دارد که ما در این جا به اعتراف یکی از علمای اهل تسنن در اینمورد اشاره خواهیم کرد. 
ابن مجاور شافعی در کتاب"تاریخ المستبصر"چنین بیان می‌کند: و هم حنابلة المذهب لان الحنابلة یقولون فیما بینهم: لا یکون الحنبلی حنبلیا حتی یبغض علیا سویا. و ایشان حنبلی مذهب اند زیرا حنابله در میان خودشان چنین می‌گویند: حنبلی، حنبلی نمی‌شود مگر اینکه بغض و دشمنی علی علیه السلام را همواره داشته باشد. (صفه بلاد الیمن و مکه و بعض الحجاز المسماة تاریخ المبستبصر، القسم الثانی – ذکر بلاد الخوارج و الاباضیه – ص ۳۰۹، اسم المؤلف: محمد بن مسعود بن علی بن احمد بن المجاور البغدادی الشافعی الوفاة: کان حیاً سنة ۶۲۶ هـ، دار النشر: مکتبه الثقافه الدینیه - قاهره، تحقیق: ممدوح حسن محمد)

نیاز به نتیجه گیری نیست!