بنابر روایات حضرت ولی عصر (عجل الله تعالی فرجه) به برخی از انبیاء شباهت‌هایی دارند که از جمله آنها حضرات یعقوب و یوسف (علیهما السلام) است و در این نوشتار به این شباهت ها اشاره می‌شود.

خداوند پس از مدتی طولانی پراکندگی حضرت یعقوب (علیه السلام) را جمع و فراهم کرد. قایم (عجل الله تعالی فرجه) نیز اینگونه است و خداوند بعد از مدتی درازتر پریشانی و پراکندگی آن حضرت (عجل الله تعالی فرجه) را جمع خواهد ساخت.یعقوب (علیه السلام) برای یوسف (علیه السلام) انقدر گریست تا اینکه چشمانش سفید شد در حالی که خشم خود را فرو می‌برد.

قایم (عجل الله تعالی فرجه) انقدر برای جدشان حسین (علیه السلام) گریسته و می‌گریند و در زیارت ناحیه فرموده است: به جای اشک بر تو خون می‌گریم.یعقوب (علیه السلام) منتظر فرج بود و می‌گفت: از رحمت خداوند ناامید نشوید که همانا کسی جز گروه کافران از رحمت خداوند مایوس نشود. (یوسف ۸۷)

قایم (عجل الله تعالی فرجه) نیز منتظر فرج است چنان که روایات شاهد بر این معنی است.

شباهت ها به یوسف پیامبر (علیه السلام)

یوسف (علیه السلام) زیباترین اهل زمان خود بود حضرت حجت (عجل الله تعالی فرجه) نیز زیباترین اهل زمان خود هستند.یوسف (علیه السلام) مدتی طولانی غیاب شد تا اینکه برادران بر او داخل شدند پس آن را شناخت در حالی که او را نشناختند.قایم (عجل الله تعالی فرجه) نیز از خلق غایب شده در عین حالی که در میان آنها راه می‌رود و آنان را می‌شناسد ولی آنها او را نمی‌شناسند.

خداوند یک شبه امر یوسف (علیه السلام) را اصلاح کرد و پادشاه مصر آن خواب را دید. خداوند امر حضرت ولی عصر (عجل الله تعالی فرجه) را نیز یک شبه اصلاح می‌کند پس در آن یک شب یاران آن حضرت (عجل الله تعالی فرجه) را از بلاد دور جمع می‌کند.شیخ صدوق در کمال الدین از امام باقر (علیه السلام) روایت کرده که فرمودند: در صاحب این امر شباهتی از یوسف (علیه السلام) است و آن اینکه خدای عزوجل در یک شب امر او را اصلاح می‌کند.

و از پیامبر اکرم (صلی الله علیه واله) روایت است که فرمودند: مهدی (عجل الله تعالی فرجه) از ما اهل بیت (علیهم السلام) است خداوند امر او را در یک ب اصلاح می‌کند.یوسف (علیه السلام) دچار زندان شد و گفت: پروردگارا! زندان برایم خوشتر از چیزی است که اینان مرا به آن فرا می‌خوانند امام باقر (علی السلام) در حدیثی درباره قایم (عجل الله تعالی فرجه) فرموده اند:"در صاحب این امر سنتی از موسی و سنتی از عیسی و سنتی از یوسف و سنتی از محمد (صلی الله علیه واله) هست"تا آنجا که می‌فرمایند:"و اما سنت از یوسف زندان و غیبت است."

یوسف (علیه السلام) از خاص و عام غایب شد و از برادرانش مخفی ماند و امر او بر پدرش یعقوب مشکل شد با اینکه مسافت میان او خاندان و شیعیانش نزدیک بود.

حضرت حجت (عجل الله تعالی فرجه) نیز اینگونه هستند. از امام باقر (علیه السلام) در بیان شباهت ایشان به جمعی از پیامبران روایت شده است:"و اما شباهت او به یوسف بن یعقوب (علیه السلام) غیبت از خاص و عام و مخفی بودن از برادران و پوشیده شدن امر او از پدرش یعقوب پیامبر (علیه السلام) با وجود ندزیک بودن مسافت بین آن حضرت یا پدر و خاندان و پیروانش...

منابع:

۱- مکایل المکارم ج ۱
۲- کمال الدین ج ۱
۳- بحارالانوار ج ۵۲
 شیعه نیوز