شعر قاضی نُعمان مغربی (متوفّای ۳۶۳ هـ)، پایه‌گذار فقه اسماعیلی، قاضی القضاتِ حکومت فاطمیان ـ طرابلس، مصر

فَاقْتَحَمُوا حِجابَها فَعَوَّلَتْ فَضَرَبُوها بَیْنَهُمْ فَأسْقَطَتْ[۱]

حریمش را گستاخانه دریدند که در پی آن، ناله و فغان سر داد؛ و او را در میان خود زدند تا آن که [جنینش را] فرو انداخت.

 

[۱] ـ الاُرجوزة المختاره، ص ۸۹، معهد الدراسات الإسلامیّه، دانشگاه مک گیل، کانادا،۱۹۷۰ م.

 

//سایت مصایب فاطمی