شاعری گوید:

عَلی عَلا فَوقَ السَّماواتِ قَدرُهُ

وَ مِن فَضْلِهِ نالَ الْمعالی الْاَمانیا

فَأسَّسَ بُنْیانَ الولایة مُتقِناً

وَ حازَ ذَوواالتَّحقیق منهُ المعانیا

 

ترجمه: قدر و پایه‌ی علی از آسمان‌ها فراتر است و صفات عالی انسانی، آرزوی خود را از فضل علی برآوردند! علی پایه‏‌های ولایت را استوار ساخت و اهل تحقیق از طریق او به معانی بلند دست یافتند.

فرایدالسمطین ۱/۱۴
 

 

/سایت فطرت