سیمای فرزانگان(جلد دوم)

مولف: جعفر سبحانی
ناشر: موسسه امام صادق علیه السلام
مترجم:
نوبت چاپ: اول 80
تعداد صفحات: 712
قیمت: 30000 ریال
مشخصات ناشر: قم میدان شهدا انتشارات توحید7745457


بخش فلسفی(تبیین ویژگیهای مکاتب فلسفی مشاء، اشراق و حکمت متعالیه) بخش کلامی(عدل الهی، امامت.....) تقریب عناصر و موانع پرسش و پاسخ تراجم