کتاب سیمای فرزانگان(جلد دوم)


مولف: جعفر سبحانی
ناشر: موسسه امام صادق علیه السلام
مترجم:
نوبت چاپ: اول ۸۰
تعداد صفحات: ۷۱۲
قیمت: ۳۰۰۰۰ ریال
مشخصات ناشر: قم میدان شهدا انتشارات توحید۷۷۴۵۴۵۷بخش فلسفی(تبیین ویژگیهای مکاتب فلسفی مشاء، اشراق و حکمت متعالیه)بخش کلامی(عدل الهی، امامت.....)تقریب عناصر و موانعپرسش و پاسختراجم