سیمای فرزانگان(جلد اول)

مولف: جعفر سبحانی
ناشر: موسسه امام صادق علیه السلام
مترجم:
نوبت چاپ: اول 79
تعداد صفحات: 796
قیمت: 29000 ریال
مشخصات ناشر: قم میدان شهدا انتشارات توحید7745457


فلسفی و عقیدتی(نظریه کانت، دومکتب کلامی شیعه و معتزله، معرفت های دینی و اصول فلسفی) پرسش و پاسخ اجتماعی و تربیتی و اخلاقی معرفی اثرهای علمی