کتاب سیمای فرزانگان(جلد اول)


مولف: جعفر سبحانی
ناشر: موسسه امام صادق علیه السلام
مترجم:
نوبت چاپ: اول ۷۹
تعداد صفحات: ۷۹۶
قیمت: ۲۹۰۰۰ ریال
مشخصات ناشر: قم میدان شهدا انتشارات توحید۷۷۴۵۴۵۷فلسفی و عقیدتی(نظریه کانت، دومکتب کلامی شیعه و معتزله، معرفت های دینی و اصول فلسفی)پرسش و پاسخاجتماعی و تربیتی و اخلاقیمعرفی اثرهای علمی