مولف: سید هاشم بحرانی
ناشر: انتشارات منیر
مترجم: محمد امینی
نوبت چاپ: اول ۱۳۷۸
تعداد صفحات: ۳۸۷
قیمت: ۱۲۰۰ ریال
مشخصات ناشر: خ-مجاهدین اسلام، چهارراه آبسردار ساختمان پزشکان واحد۹


مناقب امامخلقت امامهفت جهت برتری امام بر مردم دیگرپیامبر صلی الله علیه و آله از ترس به غلو افتادن مردم همه فضایل ایشان را بیان نفرمودنداعتراف