فصلی از تاریخ صدر اسلام با رویکردی به سیره امیرالمومنین علیه السلام از سقیفه بنی ساعده تا پایان خلافت حضرت علی علیه السلام